Lillestrøm kommune Lillestrøm Søknadsfrist: 03.06.2022 Hjemmeside

Det er her det skjer!

2 planleggere eller arkitekter

Kommunen vår ligger i en av Norges mest spennende og ekspansive vekstregioner. Lillestrøm by er vår regionby. Byen er i sterk transformasjon, og her jobber vi med nye overordnede planformer, egeninitiert områdeplanlegging og mange detaljreguleringer. Vi har store ambisjoner på byens vegne. Få byer har bedre forutsetninger for virkelig å bli en bærekraftig by enn Lillestrøm, der den ligger konsentrert rundt Norges tredje største kollektivknutepunkt! Spesielt har vi fokus på å utvikle byen med høyere kvalitet på offentlige områder, tilpasset estetikk, mer grønt og mennesket i fokus. Så her er det virkelig spennende oppgaver for en planlegger eller arkitekt!

Planavdelingen har ansvar for utarbeiding av tematiske planer og byutviklingsprosjekter, områdereguleringer og behandling av detaljreguleringsplaner. Våre to seksjoner, byplan og stedsplan, har for tiden ca. 24 planleggere med variert fagbakgrunn. Vi har i tillegg mye samarbeid med tilgrensende fagområder i kommunalområde by- og stedsutvikling. Innenfor seksjon byplans ansvarsområde ligger foruten regionbyen Lillestrøm tre andre befolkningstette områder, Skjetten, Strømmen og Kjeller.

NB! Arbeidssted Lillestrøm! Det tar bare 10 min med tog fra Oslo S til Lillestrøm!

Arbeidsoppgaver

 • Delta i formingen av framtidas bærekraftige Lillestrømsamfunn.
 • Arbeide med komplekse og spennende områdereguleringer og byutviklingsprosjekter. Også prosjektledelse kan være aktuelt
 • Behandle komplekse innsendte detaljreguleringsplaner, og gjennom dette sikre at kommuneplanens mål om attraktive tettsteder ivaretas
 • Delta i videreutviklingen av kommunens tjenester innenfor planlegging etter pbl., herunder medvirkningsoppgaver
 • Oppgaver vil tilpasses ut fra kompetanse, erfaring og interesse. Har du spesialkunnskap innenfor et felt innen planlegging, er vi veldig interessert i deg!

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med utdannelse som arealplanlegger/by-regionplanlegger/arkitekt eller landskapsarkitekt, men søkere med annen utdannelse og erfaring innen planlegging er også velkomne som søkere!
 • Har du 5 – 10 års arbeidserfaring innen planleggingsfaget er vi veldig interesserte i deg, men vi vil også gjerne ha gode søkere med kortere erfaring!
 • Svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig kreves!
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven kreves!

Personlige egenskaper

Vi er glade i mange slags folk! Her er noen egenskaper vi setter pris på:

 • Du synes planlegging og byutvikling er faglig interessant og spennende
 • Du bidrar i diskusjonene på seksjonen og avdelingen
 • Du er strukturert og effektiv
 • Du skriver godt, forståelig og raskt
 • Du liker både å samarbeide (også på tvers av fagområder) og å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling, og på et spennende sted i sterk vekst!
 • Raus kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Samarbeid med engasjerte og dyktige kolleger, også tverrfaglig
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fadderordning og opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Aktivt bedriftsidrettslag


Søknadsfrist:03.06.2022

SØK PÅ STILLINGEN


Kontaktinformasjon:

Lena Skjølås Bilic
Seksjonsleder
+47 477 84 708

Kristin Dale Selvig
Avdelingsleder
+47 986 69 272

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune...


Webcruiter-ID:4521345045