Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter Oslo Søknadsfrist: 14.03.2021 oslo.kommune.no/

Enhetsleder

Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur? Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeidere i et tverrfaglig miljø? Kan du utvikle og motivere andre og trives med endringsprosesser? 

Enhetslederstillingen har ansvar for enhet for 3-ukerssaker. 

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter hvor kjerneoppgaven er å behandle alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. I avdelingen piloterer vi kontinuerlig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder. Tillitsbasert ledelse er en viktig del av dette arbeidet. 

Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse. Det innebærer å bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe.

På grunn av koronasituajonen har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, - administrativ- og personalansvar for enheten
 • Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk årsplan og styringssignaler 
 • Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for enheten med ansvar for at frister etterleves
 • Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
 • Rekruttere medarbeidere til egen enhet ved behov
 • Styre og rapportere på produksjon

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet på masternivå som ingeniør, arkitekt, jurist eller annen relevant utdanning relatert til byutvikling eller byggverk
 • Du må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning eller annen sammenlignbar og relevant erfaring fra byggebransjen.
 • Det er et krav at du har erfaring fra faglig ledelse med personalansvar
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningsloven
 • Du må ha bred kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har veiledning- og formidlingskompetanse
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse
 • Du har god forståelse for offentlig forvaltning
 • Du har evne til å prioritere og gjennomføre, og å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • Du setter brukeren i fokus, er løsnings- og resultatorientert
 • Du evner å motivere andre og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av arkitekturen i Oslo 
 • Interessante faglige utfordringer i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Mulighet til å bidra til en grønn og inkluderende byutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 58-66 som tilsvarer en årslønn fra kr 776 300 til kr 907 900 pr år.

Søk på stillingen (Webcruiter)

Kontakt
Hanne Høybach
avdelingsdirektør
Telefon: 911 70 637

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.