Oslo kommune Oslo Søknadsfrist: 11.04.2021 www.oslo.kommune.no

Enhetsleder


Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, avdeling for byggeprosjekter


Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur? Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø? Kan du utvikle og motivere andre og trives med endringsprosesser?

Avdeling for byggeprosjekter består av 7 enheter hvor kjerneoppgaven er å behandle alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.

Plan- og bygningsetaten er i en spennende endringsfase med mange nye prosjekter i arbeid. I avdeling for byggeprosjekter piloterer vi kontinuerlig nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder. Tillitsbasert ledelse er en viktig del av dette arbeidet.

Enhetslederstillingen har personal- og fagansvar for enhet for 3-ukers saker.

Vi søker deg som er utdannet arkitekt, bygningsingeniør eller jurist. Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse. Det innebærer å bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig, - administrativ- og personalansvar for enheten
 • Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk årsplan og styringssignaler
 • Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for sin enhet med ansvar for at frister etterleves
 • Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
 • Rekruttere medarbeidere til egen enhet ved behov
 • Styre og rapportere på produksjon
 • Oppgaver og tilhørighet kan bli endret
Kvalifikasjoner
 • Du er utdannet arkitekt med mastergrad, bygningsingeniør med minimum bachelorgrad, eller jurist med mastergrad. Andre relevante utdanninger på mastergradsnivå relatert til byutvikling eller byggverk vil bli vurdert
 • Du må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning eller annen sammenlignbar og relevant erfaring fra byggebransjen. Det er ønskelig at du har ledererfaring
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningslovgivningen, og ha kunnskap om hvordan man gjennom lov, forskrift og plangrunnlag i byggesaksbehandlingen sikrer god arkitektur og fysiske omgivelser
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha god rolleforståelse og forståelse for offentlig forvaltning
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du må ha veiledning- og formidlingskompetanse
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
Personlige egenskaper

Du:

 • trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • setter brukeren i fokus, er løsnings- og resultatorientert
 • evner å prioritere og å gjennomføre
 • evner å motivere andre og har gode samarbeidsevner
 • evner å planlegge for umiddelbare og langsiktige behov
 • evner å bidra faglig i ledergruppen og avdelingen
Vi tilbyr
 • Du får ansvaret for behandlingen av nær halvparten av byggesakene i Oslo kommune, og dermed mulighet til å bidra i byutviklingen i Oslo
 • Du blir del av en faglig sterk og engasjert ledergruppe som jobber aktivt med effektivisering og forbedring
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling i Norges største plan- og byggesaksmiljø
 • Du vil bli leder for et team av erfarne og dyktige medarbeidere
 • Fadderordning og opplæringsprogram
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn etter lønnstrinn 58-66 som tilsvarer en årslønn på kr 776 300 til kr 907 900 pr år

På grunn av koronasituasjonen i Oslo har Plan- og bygningsetaten for tiden hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Søk på stillingen

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.