Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 23.05.2019 www.oslo.kommune.no

​Enhetsleder

Enhetsleder for enhet for eiendomsmåling
i Teknisk fagavdeling

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Oslo kommune er kåret til Europeisk miljøhovedstad i 2019 og har ambisjoner om å bli en bærekraftig og grønnere klimaby.

Teknisk avdeling er en avdeling med over 80 medarbeidere som er bidragsytere til at byens grønne utvikling og gode bokvaliteter ivaretas på en god måte for innbyggerne og i tråd med gjeldende regelverk. Det er et stort spenn i våre arbeidsoppgaver og de inkluderer; tilsyn av byggeprosjekter, ulovlighetsoppfølging, sikring av etatens krav til infrastruktur innen avfall, vei og vann, eiendomsdeling, eiendomsmåling, seksjonering av eiendommer og kontroll av heiser og rulletrapper. Den store variasjonen i arbeidsoppgaver gjør at Teknisk avdeling er en spennende plass å jobbe i, med utfordrende og morsomme arbeidsoppgaver og høy aktivitet.

Trives du med å lede dyktige medarbeidere og har erfaring fra teknisk sektor? Vi ser etter en enhetsleder til vår eiendomsmålingsenhet med ansvar for 14-15 medarbeidere. 

Enhet for eiendomsmåling har 14-15 faglig kompetente medarbeider som sikrer at krav i lover og tillatelser for eiendommer blir fulgt etter plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven. Vi utfører oppmåling av eiendomsgrenser og sørger for tinglysing av nye eiendommer. Matrikkelsaker inkluderer oppmåling i følgende sakstyper: deling, arealoverføring, grensejustering, framåling av veigrunn, anleggseiendom, seksjonert uteareal, grensepåvisning og klarlegge grenser. Vi utarbeider også R/E-bekreftelser, som er forenklede situasjonskart til prosjektering og oppmåling i byggesaker. 

Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør for Teknisk avdeling, og inngår i ledergruppen med seks enhetsleder og avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver
•   Administrativ, faglig ledelse og personalansvar
•   Bidra til tillitsbasert og enhetlig ledelse i enheten og Teknisk avdeling
•   Sikre at enheten løser matrikkel- og R/E-saker effektivt og med god kvalitet i tråd med lover, regler og innenfor gjeldende frister
•   Månedlig og tertialvis analyse, oppfølging og rapportering på produksjon, gebyrinntekt mm.
•   Sikre at enheten er faglig oppdatert og service- og kundeorientert
•   Sikre nødvendig digitalisering og videreutvikle enheten til en konkurransedyktig enhet med gode rutiner

Kvalifikasjoner
•   Høyere utdanning fra universitet/høyskole, på masternivå fra teknisk sektor som for eksempel eiendomsfag eller geomatikk
•   Minimum 5 års ledererfaring fra offentlig teknisk sektor
•   Kjennskap til offentlig forvaltning og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
•   Det er en forutsetning at du behersker norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig
•   Det er en fordel med kjennskap til matrikkelloven, delingsloven og kunnskap om eiendomsfaget og bruk av GIS-systemer
•   Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
•   Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper
•   Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•   Gode analytiske evner, se sammenhenger ut fra produksjonstall, antall innkomne saker og overholdelse av frister
•   Ha evne til å se den enkelte medarbeider
•   Høy arbeidskapasitet og produktivitet vil bli særlig vektlagt. Effektiv og god på å prioritere arbeidsoppgaver.
•   Som leder er du trygg og erfaren og trives med å lede og videreutvikle tjenester

Vi tilbyr
•   Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
•   Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
•   Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
•   Fleksitid
•   Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
•   Lønnstrinn 61-63 som tilsvarer fra kr 795 100 til kr 827 800 pr. år

Kontaktinfo:
Anne-Marie Vikla
avdelingsdirektør
Tlf 917 48 882

Søknadsfrist: 23.05.2019

Les mer
Søk på stillingen