Oslo kommune Oslo Søknadsfrist: 09.08.2020

Enhetsleder

Enhetsleder - Enhet sør
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Vil du være med å gi Oslo vekst med kvalitet?

Klimavennlig byutvikling med økt boligbygging   Oslo er i en spennende utviklingsfase med vekst, transformasjon og fortetting. Et betydelig antall boliger planlegges og bygges, og mange store infrastrukturprosjekter gjennomføres. Avdeling for områdeutvikling består av 6 enheter som har ansvar for hvert sitt geografiske område av Oslo. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig.  Avdeling for områdeutvikling saksbehandler utbyggingsprosjekter i detaljreguleringsplaner for private og offentlige forslagstillere. Du vil lede et tverrfaglig miljø med saksbehandling og utviklingsoppgaver i skjæringspunktet mellom offentlig styring og privat initiert byutvikling. Din kontaktflate og dialog med andre etater, kommunale virksomheter, utbyggere og deres konsulenter vil være stor.   Enhet Sør har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Enhetens oppgaver løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør Områdeutvikling og er en del av avdelingens ledergruppe.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

 

 Søknadsfrist: 09.08.2020

 Arbeidsgiver: Oslo kommune

 Stillingstittel: Enhetsleder - Enhet sør

 Heltid / Deltid: Heltid

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: 100

 Webcruiter-ID: 4260051225 

Lenke til annonse

Lenke til søk på stillingen


 Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av gjennomgående, effektiv og kvalitativ saksbehandling av plan- og byggesaker samt sikre enhetens leveranser, faglige oppgaver, gebyrer og rapportering i henhold til fastlagte fremdriftsplaner.
 • Brukerservice og kvalitet, herunder å avdekke behov for, initiere og gjennomføre forbedringer og utvikling.
 • Faglig, personalmessig og administrativ ledelse herunder opplæring og utvikling av enhetens 9 medarbeidere, samt sikre til enhver tid relevant og god kompetanse.
 • Inngå i avdelingens ledelse og ha medansvar for avdelingens og etatens samlede virksomhet og sikre stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig. 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra plan- og byggesaksbehandling i tillegg til relevant ledererfaring tillegges stor vekt.
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis arkitekt/byplanlegger, men også sivilingeniør eller samfunnsgeograf /-viter med urbanismekompetanse er ønsket.
 • Serviceinnstilling, gjennomføringsevne, evne til samarbeid og evne til nytenkning og utvikling vil bli vektlagt.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Egnethet og gode lederegenskaper med vekt på å oppnå resultater gjennom å motivere medarbeidere.
 • Gode kommunikasjonsevner, dialog- og formidlingsorientert og med høy serviceinnstilling.
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert, og en som kan engasjere og mobilisere andre.
 • Strukturert, gjennomføringssterk og med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser.
 • Nysgjerrig, lojal, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor byplanlegging/-utvikling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kolleger.
 • En arbeidsplass i lyse lokaler i åpent kontorlandskap i Oslo sentrum, nær Oslo S.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønnstrinn 61-67 som tilsvarer fra 816 000 til kr 917 300 pr. år.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.

 Arbeidssted: Vahls gate 1, 0187 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon
Andreas Vaa Bermann 
avdelingsdirektør
900 81 641

Lisa Johanne Holm Jervell
avdelingskoordinator
924 16 702

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.