Oslo kommune Oslo Søknadsfrist: 15.11.2020 www.oslo.kommune.no

Enhetsleder

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten,
Avdeling for byggeprosjekter søker enhetsleder

Vil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur? 
Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø? 
Kan du utvikle og motivere andre og trives med endringsprosesser? 
  
Stillingen er plassert i Avdeling for byggeprosjekter, enhet Sør. 

Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter hvor kjerneoppgaven er å behandle alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak. 

Plan- og bygningsetaten er i en spennende endringsfase med mange nye prosjekter i arbeid. I avdeling for byggeprosjekter piloterer vi nye arbeidsformer for å kunne levere best mulig service til våre kunder. Tillitsbasert ledelse er viktig del av dette utviklingsarbeidet. Vi søker deg som er utdannet arkitekt, jurist eller samfunnsgeograf.

Som enhetsleder har du ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse. Det innebærer å bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og deltar i avdelingens ledergruppe.

Vi annonserer også en annen stilling som enhetsleder som foreløpig er plassert i Enhet for stab.   

Arbeidsoppgaver
•   Faglig-, administrativt- og personalansvar for enheten
•   Drive enheten i tråd med etatens verdier, strategisk årsplan og styringssignaler
•   Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for sin enhet med ansvar for at frister etterleves
•   Utvikle den enkelte medarbeider, enhetens samlede kompetanse og et godt arbeidsmiljø
•   Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
•   Rekruttere medarbeidere til egen enhet ved behov
•   Styre og rapportere på produksjon

Kvalifikasjoner
•   Du er utdannet arkitekt, jurist eller samfunnsgeograf med utdanning på mastergradsnivå.
•   Du må ha minst 4 års relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling, offentlig forvaltning eller annen sammenlignbar og relevant erfaring fra byggebransjen.
•   Det er et krav at du har erfaring fra faglig ledelse med personalansvar. Det er en fordel med erfaring fra endrings- og prosessledelse.
•   Du må ha god innsikt i plan- og bygningslovgivningen, og ha kunnskap om hvordan man gjennom lov, forskrift og plangrunnlag i byggesaksbehandlingen sikrer gode fysiske omgivelser.
•   Du må ha god kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter seg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger.
•   Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
•   Du må ha god rolleforståelse og forståelse for offentlig forvaltning.
•   Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet.
•   Du må ha veiledning- og formidlingskompetanse.
•   Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper
Du:

•   setter brukeren i fokus, et løsnings- og resultatorientert
•   evner å planlegge for umiddelbare og kortsiktige behov
•   evner å prioritere og å gjennomføre
•   evner å bidra faglig i ledergruppen og avdelingen
•   evner å motivere andre og har gode samarbeidsevner
•   er selvgående, strukturert og omstillingsdyktig

Vi tilbyr
•   Mulighet til å bidra i utviklingen av arkitekturen i Oslo
•   Interessante faglige utfordringer i Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
•   Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
•   Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
•   Fadderordning og opplæringsprogram
•   Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
•   Fleksitid
•   Treningsmuligheter i arbeidstiden
•   Lønn etter lønnstrinn 58-66 som tilsvarer en årslønn på kr 769 300 til kr 899 800 pr år.

Etaten har, på grunn av corona-situasjonen, for tiden hjemmekontor.

Kontaktinformasjon
Hanne Høybach
avdelingsdirektør
Tlf 911 70 637

Ane Eline Øby
avdelingskoordinator
Tlf 902 54 743

Søknadsfrist: 15.11.2020

Les mer
Søk på stillingen


Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.