Sandefjord kommune Sandefjord Søknadsfrist: 03.02.2019 www.sandefjord.kommune.no

Enhetsleder arealplan

Enhetsleder arealplan -
seksjon byggesak og arealforvaltning

Om tjenestestedet
Seksjonen består av 3 enheter med ansvar for fagområdene byggesak, arealplan, oppmåling- og geodata  og tjenester som til enhver tid er organisatorisk plassert i seksjonen. Til sammen er det 34 medarbeidere. Vi søker en dyktig og engasjert leder med høy arbeidskapasitet med motivasjon til å lede enhet for arealplan med 8 flinke medarbeidere.

Sandefjord kommune har FNs bærekraftsmål som retning for innbyggernes hverdag nå og i framtiden.

Arbeidsoppgavene i seksjonen er spennende og varierte innen by- og stedsutvikling, samferdsel, bolig- og nærings- og overordnet planlegging. Som enhetsleder vil du være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø i kommunalområdet miljø og plansaker. Enhetslederen inngår i et lederteam med byggesak og geodata.

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidsoppgaver:
•    Lede og utvikle enheten
•    Kommunen har et høyt aktivitetsnivå og mange arealplaner.
      En sentral oppgave vil være å koordinere disse sakene mot politisk behandling
•    Lede planprosesser i samarbeid med kommunens administrasjon, utbyggere og innbyggere
•    Utvikle seksjonens arbeid med strategisk by- og stedsutvikling
•    Personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar

Det må påregnes endringer som kan påvirke omfanget av tjenester i seksjonen

Kvalifikasjoner:
•     Høyere relevant utdanning, lang erfaring kan veie opp for utdanningskrav
•     God kjennskap til plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning
•     Kunnskap om og forståelse for politiske prosesser
•     God serviceinnstilling og samarbeidsevne
•     Evne til å se helhet og detaljer
•     Relevant ledererfaring vektlegges
•     Tydelig og god kommunikasjons- og fremstillingsevne, skriftlig og muntlig
•     Kan vise til gode resultater innenfor fagområdet til enheten
•     Stor arbeidskapasitet og evne til å takle krevende situasjoner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:
•     Spennende og krevende faglige utfordringer
•     Et aktivt miljø med mange saker som pågår samtidig
•     Muligheter til faglig utvikling og vekst
•     Gode dataverktøy
•     Gode pensjons- og forsikringsordninger
•     Lønn etter avtale
•     Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
•     Personalhytte

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 03.02.2019

Kontaktpersoner:
Ebba Friis Eriksen
tlf: +47 33416321
mob: +47 98849822

Sindre Væren Rørby
tlf: +47 33416370
mob: +47 99160642

Les mer og søk på stillingen