Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Oslo Søknadsfrist: 05.05.2019 www.oslo.kommune.no

Enhetsleder for utviklingsenheten

Oslo kommune søker enhetsleder for utviklingsenheten -
Utviklings- og infrastrukturavdelingen

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Vil du bidra til at Oslos byutvikling skjer gjennom enklere, mer forutsigbare og effektive planprosesser? 

Utviklings- og infrastrukturavdelingen søker en engasjert leder til avdelingens Utviklingsenhet. Enheten skal bidra til å utvikle PBEs prosesser for innsendt plan og bidra til raskere boligbygging. Enhetsleder må kunne analysere hvor skoen trykker for at boligutbygging faktisk gjennomføres raskere og med kvalitet, og samhandle med øvrig ledelse i etaten om å implementere forbedringer. Herunder bidra til å få frem planer som fører til gjennomføring av raskere boligutbygging, bl.a. ved å avdekke og analysere gjennomføringsmessige hindringer. 

Utviklingsenheten behandler reguleringsplaner samtidig som den i arbeidet med disse tester ut nye måter å jobbe på. Du vil lede 6 medarbeidere i et tverrfaglig miljø med utviklingsoppgaver og saksbehandling i samhandling med både resten av Plan- og bygningsetaten og private forslagsstillere og fagkyndige. Din kontaktflate og dialog med andre etater, virksomheter og utbyggere vil være stor. 

Stillingen som enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør og er en del av avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
•   Du skal sammen med etatens øvrige ledelse styrke PBE som lærende organisasjon gjennom å avdekke behov for, støtte og gjennomføre utviklingsprosesser og forenklingsarbeid, særlig knyttet til innsendte planer.
•   Du vil ha faglig, personalmessig og administrativ ledelse av utviklingsenheten, herunder opplæring og utvikling og ansvar for et godt arbeidsmiljø.
•   Du har ansvar for å sikre effektiv, brukerorientert og kvalitetsfremmende saksbehandling av plan- og byggesaker i enheten.
•   Du skal planlegge, følge opp, og rapportere enhetens virksomhet, herunder prognostisering og oppfølging av enhetens produksjon.

Kvalifikasjoner
•   Du har høyere utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets, gjerne arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør, samfunnsgeograf/samfunnsviter eller annen plan-/byggfaglig kompetanse.
•   Du har erfaring med planprosesser, kjennskap til plan- og bygningsloven og planforvaltningssystemet.
•   Du har minimum 3 års ledererfaring.
•   Du behersker norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig.
•   Det er ønskelig at du både har faglig bakgrunn fra byutvikling og erfaring fra arbeid med utviklingsprosesser og prosjektledelse.
•   Det er ønskelig at du har forståelse for økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring av utbygging.

Personlige egenskaper
•   Du er analytisk, strategisk og gjennomføringssterk med høy serviceinnstilling.
•   Du har en evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser.
•   Du har gode lederegenskaper med vekt på å oppnå resultater gjennom å motivere og mobilisere medarbeidere.
•   Du er selvstendig, men også samarbeidsorientert og har gode dialog- og formidlingsevner.
•   Evne til nytenkning, kontinuerlig forbedring og utvikling vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
•   Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kollegaer.
•   En arbeidsplass i lyse lokaler med åpent kontorlandskap i Oslo sentrum, nær Oslo S.
•   Fleksitidsordning.
•   Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget velutstyrt treningsrom .
•   Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.
•   Lønnstrinn 61-69 som tilsvarer fra kr 795 100 til kr 929 500 pr. år.

Kontaktinfo:
Harald Øvland
avdelingsdirektør
Tlf 416 48 272

Les mer
Søk på stillingen

Søknadsfrist: 05.05.2019