Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling Oslo Søknadsfrist: 22.08.2021 Hjemmeside

Enhetsleder overordnet plan og analyse

Plan- og bygningsetaten søker en faglig dyktig leder med stort engasjement for Oslo, som ønsker å påvirke byutviklingen og bidra til at Oslo blir en grønnere, varmere og mer skapende by, med plass til alle.

Avdeling for byutvikling arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Avdelingen har et tverrfaglig miljø med ca. 60 medarbeidere og er organisert i seks enheter.

I stillingen som leder for enhet for overordnet plan og analyse, vil du lede 12 dyktige medarbeidere og inngå i avdelingens ledergruppe. Sentrale oppgaver er utredninger og analyser, kommuneplanens arealdel og regional planlegging. Ansvaret for å utvikle relevant datagrunnlag for plan- og utredningsarbeid ligger til enheten.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med utfordrende areal- og byplanfaglige problemstillinger, blant annet knyttet til regional
 • planlegging, kommuneplanen, samt flere overordnede fagtemaer.
 • Ansvar for å utarbeide og sikre gjennomgående effektiv og kvalitativt gode faglige utredninger og
 • analyseoppgaver på overordnet nivå.
 • Inngå i avdelingens ledelse, med økonomisk ansvar for enheten med rapportering til avdelingsdirektør
 • Stor grad av samarbeid i avdelingen og etaten for øvrig, samt andre kommunale virksomheter.
 • Personalansvar, administrativ og strategisk leder for enheten.


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på masternivå innen relevant fagområde: samfunnsvitenskap, byplanlegging, urbanisme, arkitektur, landskapsarkitektur, ingeniørfag.
 • 5 års relevant erfaring med byutvikling/byplanlegging.
 • Det er ønskelig med erfaring med personalledelse.
 • Fordel med kunnskap om Oslo kommune som virksomhet.
 • Kunnskap og erfaring med å lede og delta i utarbeiding av overordnede planer.
 • Erfaring knyttet til ledelse av utredninger.
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.


Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og gjennomføringsevne.
 • Veilede og inspirere medarbeiderne i enheten.
 • Evne til å lede store prosesser.
 • Evne til samarbeid og utvikling, samt jobbe selvstendig og i team.
 • Ha interesse for og erfaring med fysisk planlegging og overordnet byutvikling.


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø.
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordringer.
 • Fleksitid.
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden.
 • Lønnstrinn 62-68 som tilsvarer fra kr 869 000 til kr 976 600 pr. år.

På grunn av koronasituasjonen har Plan- og bygningsetaten hjemmekontor. Intervjuer vil derfor foregå digitalt.

Søknadsfrist: 22.08.2021

SØK HER


Kontaktinformasjon: Arne Bergsgard, fung. avdelingsdirektør, 456 88 151

Arbeidssted: Vahls gate 1, 0187 Oslo, Norge

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.


Webcruiter-ID:4410212108