HUS arkitekter AS Trondheim Søknadsfrist: 30.06.2021 Hjemmeside

Er du den nye arkitekten vår?

Du

har erfaring og ønsker å utvikle deg videre. I tverrfaglige team bidrar du med engasjement, nysgjerrighet og strukturert jobbing. Du tar gjerne ansvar for å utvikle vår kompetanse på et område du brenner for.

Andre opplever at du lytter til dem. Du forstår deres syn på saken og anerkjenner deres kompetanse, perspektiv og mål. I samspill med andre finner du de beste løsningene.

Du har vilje og evne til å forklare arkitektens rolle og arbeidsmetode. Du formidler rammebetingelsene, samfunnsansvaret, utformingsprosessen og resultatet slik at andre kan forstå det. På den måten legger du grunnlaget for et kunnskapsbasert samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Du trigges av komplekse problemstillinger og prosesser. Du forstår kundens behov, samtidig som du er tydelig på hva du mener er viktig for å utvikle løsninger som møter samfunnsendringene.

Du vet at arkitektur er avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål. Derfor ønsker du å være med når vi sammen utvikler de bærekraftige løsningene.

Vi

er et solid fagmiljø med over 30 ansatte. Mange nok til at vi kan påta oss alle typer oppgaver innen arkitektur og arealplanlegging. Få nok til at alle ansatte er synlige og at vi kan snu oss raskt.

Våre eiere jobber i firmaet. Det betyr at vi er uavhengige og styrer oss selv. Gjennom samarbeid med andre knytter vi til oss kompetanse som utfyller vår egen.

Hos oss har vi varierte arbeidsoppgaver og mange muligheter for å ta ansvar for egen arbeidshverdag. Vi bruker ArchiCAD og har VR-lab, og kan snart samles på vår egen takterrasse i de nyoppussede lokalene våre midt i Trondheim sentrum.

Våre kunder og samarbeidspartnere har svært stor tillit til oss. I en fersk omdømmeundersøkelse sier de seg også svært fornøyd med samarbeidet med oss og det at vi gjennomfører det vi lover.


Utfordringene er store fram mot 2050. Når vi former bygg og omgivelser, bidrar vi samtidig til å utvikle samfunnet. De fleste prosjektene våre har ambisiøse mål for miljø og byutvikling. Vi mener at arkitektens kompetanse på helhet og prosess er sentral i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Ingen finner løsningene alene. Vi evner å sette andres spisskompetanse inn en større sammenheng slik at vi sammen tar gode valg.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til ohe@husark.no