MAP Oslo www.mapark.no

Erfaren arkitekt og reguleringsarkitekt

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi erfaren arkitekt med minst 10 års praksis.

Personen må ha solid kompetanse innen reguleringsarbeider, så vel som prosjektgjennomføring.
Vi har flere rammeavtaler med offentlige foretak hvor komplekse
reguleringer og byggesaker skal gjennomføres.
Det er en fordel om du har kjennskap til skole- og omsorgsbygg.
 
Om dette er deg så ønsker MAP at du skal
bidra til videreutvikling av kontoret innen prosjektutvikling og reguleringsarbeider
samt være ansvarlig saksbehandler. Det forventes høy arkitektfaglig kompetanse samt
samt prosjektledererfaring.
 
MAP utvikler prosjekter innen omsorg, undervisning, barnehager, bolig og alle typer næringsbygg.
Gode muntlige, skriftlige og reguleringstekniske kunnskaper vektlegges.
Tiltredelse august eller så snart som mulig.
 
Vi har kontorer i lyse lokaler sentral på Skøyen.
Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver på alle nivåer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Søknad med CV og portfolio (pdf) sendes på mail så snart som mulig til
gtm@mapark.no
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Guy Tschudi-Madsen på tlf.: 23 35 30 00/48 00 73 21

Web: www.mapark.no