map arkitekter Oslo Hjemmeside

ERFAREN PROSJEKTLEDER /​ SAKSARKITEKT MED 10-15 ÅRS ERFARING

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi erfaren arkitekt med 10-15 års erfaring. Du må allerede ha opparbeidet solid kompetanse innen alle faser av et byggeprosjekt og være sulten på å ta ansvar og lede et prosjekt inn mot byggherre, konsulenter og entreprenør. Vi vil legge vekt på gjennomføringsevne og ønske om å ta ansvar og lede prosjekter.

Om dette er deg så ønsker MAP at du skal bidra til videreutvikling av kontoret innen prosjektutvikling. Det forventes høy arkitektfaglig kompetanse kombinert med pågangsmot på krevende oppgaver.

Vi har flere rammeavtaler med offentlige foretak hvor komplekse reguleringer og byggesaker skal gjennomføres.

MAP utvikler prosjekter innen, undervisning, omsorg, barnehager, bolig og alle typer næringsbygg.
Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i kombinasjon med samarbeidsevner vektlegges.
Tiltredelse så snart som mulig.

Vi har kontorer i lyse lokaler sentral på Skøyen.
Vi kan tilby et veldig godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Søknad med CV og portfolio (pdf) sendes på mail så snart som mulig til
gtm@mapark.no

For ytterligere informasjon, kontakt:
Guy Tschudi-Madsen på tlf.: 23 35 30 00/48 00 73 21
Web: www.mapark.no