Fagområde > Arkitekt

Saksbehandler – Seniorarkitekt /​ senioringeniør

Lillestrøm kommune, Lillestrøm Søknadsfrist: 25.04.2021
Om arbeidsgiveren
Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https:/​/​www.lillestrom.kommune.no/​


Les mer