Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Oslo Søknadsfrist: 14.11.2022 Hjemmeside

Førsteamanuensis

Førstestilling i trearkitektur

Om stillingen

Stillingen ligger under Institutt for arkitektur og et fagmiljø som er engasjert i undervisning og forskning innen konstruksjon, materialer og bærekraft.

Faggruppen Teknologi og praksis har siden 2010 gjennomført forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til bruk av tre som hovedmateriale i større og urbane prosjekter. En serie av studiokurs på masternivå har vært integrert i prosjektene. Vi søker en arkitekt som kan lede slike kurs som del av en større forskningsportefølje, men også delta i lærerteam på kurs som ledes av andre. Stillingen inngår i et tverrfaglig team av arkitekter og ingeniører. Økologiske perspektiver på bruk av tre som byggemateriale vil stå sentralt. Søkeren vil få ansvar for å danne nye, faglige nettverk og for å utvikle eksternfinansierte forskningsprosjekter som også rekrutterer nye ph.d.-stipendiater til feltet.

Om søkeren

Vi søker en engasjert og dyktig arkitekt som har relevant erfaring fra arkitekturprosjektering av bygg med tre som hovedmateriale, og i tillegg kan utvikle forskningsprosjekter innenfor fagfeltet. AHO ønsker å være et treffpunkt for det norske og nordiske tremiljøet. Søkeren bør ha erfaring fra tverrfaglig teamarbeid rettet mot bærekraftige helhetsløsninger. Stillingen omfatter undervisning og veiledning av MA- og ph.d.-studenter.

Søkerne vil bli vurdert med henblikk på førstestillingskompetanse på vitenskapelig grunnlag og dokumentert selvstendig kunstnerisk praksis. Tilsetting vil skje etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner og personlige egenskaper sett i sammenheng med instituttets og faggruppens mål og behov.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i arkitektur
 • Norsk eller utenlandsk PhD innenfor fagfeltet, godkjent som likeverdig med norsk PhD på fagområdet
 • Dokumentert innovativ arkitektonisk praksis innen trearkitektur
 • Dokumenterte vitenskapelige resultater, fagfellevurderte publikasjoner, internasjonale bidrag og vedvarende forskningsaktivitet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og veiledning
 • Erfaring med faglig ledelse, samarbeid og administrasjon
 • Erfaring med utvikling av og deltagelse i forskningsprosjekter
 • Erfaring med å etablere tverrfaglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper

 • Evne til nytenkning
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

AHO tilbyr

 • Et kreativt og nyskapende, internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1011 førsteamanuensis kr.630 000 til 750 00. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For stillingene gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For AHO er det et mål å oppnå̊ en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det vil bli lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Søknad

Søknaden leveres elektronisk via jobbnorge.no. Dokumenter som må vedlegges:

 • Søknadsbrev (maks tre A4 sider)
 • 5 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen, samt oversikt over inntil 10 andre arbeider
 • CV og relevante attester og vitnemål
 • Kort beskrivelse av pedagogisk holdning (maks en A4-side)
 • Kort beskrivelse av forskningsholdning, samt idéer og visjoner vedrørende emneområde, emneinnhold og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid (maks to A4-sider).

Andre opplysninger

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med institutleder Ana Betancour; ana.betancour@aho.no

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk stillingen

Søknadsfrist: 14. november 2022

Arbeidsgiver: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)


Om AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om Instituttet:

Institutt for arkitektur anerkjenner arkitekturfagets fulle bredde, og innfører studentene i et vidt spekter av metoder, teknikker og arbeidsmåter gjennom en individuell tilnærming til faget. En grunnleggende tradisjonsforståelse kombineres med eksperimentelle og fremtidsrettede perspektiver. Slik legges grunnlaget for å skape arkitektur av høyeste kvalitet. Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning som representerer faglig bredde og er nært knyttet til arkitekturpraksis.

Arkitekturprogrammets undervisning inkluderer prosjektering, materialteknologi, frihåndstegning, verkstedarbeid og temaer som dreier seg om bærekraft, konstruksjon og tektonikk, kunstnerisk tilnærming, transformasjon, arkivstudier og historiske undersøkelser. Kursporteføljen bygger på forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning i overbevisningen om at den beste arkitekturen er både konkret og konseptuell.