Universitetet i Sørøst-Norge Notodden Søknadsfrist: 31.03.2021 usn.no

Førsteamanuensis/​førstelektor/​universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i håndverk og design i tre.

Om stillingen
Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, er det fra 01.08.2021 ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor innen håndverk og design i tre.

Ansettelse i deltidsstilling kan også vurderes. Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag.  Instituttleder er nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted er p.t campus Notodden.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Arbeidsområdet er primært knyttet til undervisning og veiledning innen håndverk og design innen materialområdet TRE. Undervisningen foregår i klasseverksteder med arbeidsplasser, håndverktøy og utstyr, og i felles maskinverksted med trearbeidsmaskiner.
 • Undervisningen vil i hovedsak bestå av praktisk og teoretisk innføring og veiledning rundt oppgaver knyttet til material, redskap, teknikk og design innen tre. Arbeidsoppgavene omfatter også ansvar for klasseverksted med tilrettelegging og vedlikehold av verktøy og utstyr.
 • Stillingen er i dag primært knyttet til undervisning i årsstudiet Tre med metall. Instituttets utdanningsløp er under utvikling og undervisningen kan bli knyttet også til andre studieløp der materialområdet tre inngår, både med campusbasert og digital undervisning og veiledning.
 • I universitetets strategier for faglig utvikling og forskning, står ulike forskergrupper med kunstfaglig og vitenskapelig innretning sentralt, og det forutsettes aktiv deltakelse i slike grupper. Forskningen skal være i tråd med universitetets gjeldende strategiplan og fakultetets utviklingsplan, og skal støtte og bidra innenfor allerede etablerte forskningsområder.
 • Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • Utdanning innen møbeldesign, arkitektur, kunst eller andre relevante fagområder for stillingens arbeidsområde.
 • Fordypning innen materialområdet tre.
 • Undervisningserfaring innen fagområdet fra universitet/høyskole, videregående skole eller grunnskole.

Det vil i tillegg være ønskelig/legges vekt på:

 • Dokumentert erfaring med å undervise og veilede studenter i bruk av nødvendige redskaper og teknikker for å kunne formgi og arbeide innen materialområdet tre.
 • Erfaring med å undervise fagteoretisk og praktisk om trematerialers egenskaper, anatomi og bruksområder, samt kunne sette undervisningen inn i et miljøperspektiv.
 • Evne til å undervise og veilede om sentrale konstruksjons- og sammenføyningsteknikker, samt overflatebehandling av tre.
 • Evne til å undervise og veilede studenters design- og produktutviklingsprosesser i praktisk arbeid med gjenstands- og møbeldesign.
 • Evne og ønske om å ta ansvar for verksteder med fokus på utvikling av gode og trygge verksteder, samt vedlikehold av verktøy og utstyr.
 • Kunnskap om tradisjonelt håndverk og design og/eller moderne uttrykk innen materialområdet.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid, åpen for kompetanseutvikling, evne til å engasjere og motivere studentene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Undervisningsspråk er norsk. Den som tilsettes må kunne undervise i et av de skandinaviske språkene, norsk, svensk eller dansk. Noe undervisning vil også kunne foregå på engelsk.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

For å se fullstendig utlysning og sende søknad, gå til Jobbnorge.