Norske arkitekters landsforbund - NAL Oslo Søknadsfrist: 25.05.2022 Hjemmeside

Har du erfaring fra stedsutvikling og ønsker om å jobbe med arkitektur i det grønne skiftet?

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har to ledige stillinger: leder og fagrådgiver til Bylivsenteret

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon som arbeider for arkitektenes rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet.
Bylivsenteret eies og driftes av NAL og har som formål å bistå små og mellomstore kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Bylivsenteret mottar støtte over statsbudsjettet og gir råd i tråd med statlige retningslinjer.

Vi søker nå to engasjerte og driftige medarbeidere som kan være en rådgivere innen bærekraftig stedsutvikling i hele landet, og være pådrivere i NALs arbeid med bærekraft.

Den ene stillingen vil også være ansvarlig for Bylivsenterets daglige drift og utvikling.

Til begge stillingene legger vi vekt på at du:

 • brenner for bærekraftig stedsutvikling og arkitektur
 • har god arkitektfaglig forståelse og inngående innsikt i stedsutviklingsprosesser
 • kan gi faglige og strategiske råd til kommuner
 • er en god formidler og har gjennomslagskraft
 • er ansvarsfull, selvstendig og leverer kvalitet

Arbeidsområder vil i hovedsak være å:

 • bistå kommuner til å oppnå bærekraftig by- og stedsutvikling
 • planlegge, være prosjektleder for og lede verksteder, seminarer, parallelloppdrag og ulike prosesser med involverte aktører i ulike kommuner
 • utvikle og formidle arkitektfaglige verktøy og metoder for bærekraftig stedsutvikling
 • styrke NALs fagpolitiske kompetanse og evne til påvirkning
 • bidra inn i rapporter, høringer, artikler og Bylivkonferansen
 • identifisere og utvikle nye inntektsgivende oppdrag
 • knytte politiske kontakter og bidra til fagpolitisk arbeid

Til stillingen som leder av Bylivsenteret er det i tillegg ønske om at du skal:

 • lede Bylivsenterets arbeid med å oppnå strategiske mål
 • lede strategisk råd, utvikle styringsdokumenter og sørge for måloppnåelse
 • legge til rette for forutsigbare, ryddige og profesjonelle samarbeidsprosesser
 • ha ansvar for budsjett, inntjening, ressursforvaltning og faglig kvalitetskontroll
 • sørge for god informasjonsflyt, forankring og synliggjøring av Bylivsenterets arbeid
 • være engasjerende, tydelig og opptatt av å oppnå resultater

Kvalifikasjoner:

 • Master i arkitektur / landskapsarkitektur /arealplanlegging/samfunnsplanlegging eller høyere utdanning innen andre relevante fagområder
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Svært høyt nivå på skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Erfaring fra offentlig forvaltning en fordel
 • For leder av Bylivsenteret vil vi også legge vekt på ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og med god forståelse for stedsutviklingsprosesser
 • Omgjengelig, arbeidsom og teamorientert
 • Strukturert og god til å holde fremdrift
 • Tydelig og målrettet
 • Relasjonsbygger, og trives med å utvikle og følge opp nettverk
 • Være komfortabel med å holde foredrag og lede prosesser

Vi kan tilby deg

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Åpent og hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå hos de ansatte
 • Lønn etter NALs lønnsstige

Stillingene inngår i fagavdelingen som for tiden består av ti personer, og rapporterer til fagsjefen.

NAL holder til i hyggelige lokaler i Homansbyen sentralt i Oslo.
Har du spørsmål om stillingen kontakt oss gjerne. Ta kontakt med rekrutterer Irene Frøiland, mobil 934 44 431

Søknadsfrist 25. mai 2022

Søk her via IF Hr


Kontaktperson
Irene Frøiland
Daglig leder If HR og rekrutterer
Irene.froiland@ifhr.no
+47 934 44 431


Om arbeidsgiveren
Norske arkitekters landsforbund er en fagideell organisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet. I tillegg til politisk arbeid, er vår kjernevirksomhet å utvikle- og gjennomføre kurs, arkitektkonkurranser og yte prosjektrådgivning innenfor stedsutvikling.

Vi samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur. NAL har cirka 4500 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. NALs sekretariat har 24 ansatte og holder til i Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo

Fagavdelingen består av rundt 10 personer, og ansvarsområdene er blant annet arkitektkonkurranser, kursvirksomhet, stedsutvikling, boligkvalitet og bærekraft. NAL er høringsinstans for myndighetene og vi deltar aktivt i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling.