Lørenskog kommune Lørenskog Søknadsfrist: 12.08.2021 Hjemmeside

Har du seniorkompetanse i byutvikling og planlegging?

Avdeling for strategi og samfunnsutvikling i Lørenskog kommune ser etter en motivert og utviklingsorientert fagperson med et stort engasjement for helhetlig og langsiktig arealplanlegging. Du skal både lede og delta i planprosjekter, blant annet revisjon av kommuneplanens arealdel som er i oppstart.

Lørenskog sentrum transformeres de neste årene til et levende bysentrum med bolig, handel og gode grøntområder, Norges største barneskole med flerbruksanlegg bygges på Fjellhamar og T-bane kan komme til Lørenskog. Bli med på samfunnsutvikling i en kommune med vilje og evne til vekst og utvikling i tråd med vår visjon Lørenskog - grønn, trygg og mangfoldig.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med overordnet, langsiktig og helhetlig stedsutvikling.
 • Lede og delta i utarbeidelse av planer og utredninger på overordnet nivå.
 • Bidra til gode samhandlings- og medvirkningsprosesser mellom ulike aktører og interessenter.
 • Bidra til innovativ utvikling av planprosesser.
 • Følge opp og gjennomføre politiske vedtak.
 • Bidra og gi faglige vurderinger til en stor variasjon av prosjekter innenfor byutvikling og kommunale og private utbygginger.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen arealplanlegging / arkitekt/ ingeniør /planfaglig eller samfunnsvitenskap.
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til store byutviklingsprosjekter.
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel.
 • Kjennskap til offentlig planarbeid og samspillet mellom politikk og administrasjon er en fordel.
 • Kunnskap og erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy er en fordel
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Du er utviklingsorientert og har interesse og engasjement for by- og stedsutvikling.
 • Du er en god motivator og faglig inspirerende for dine medarbeidere, og oppnår resultater gjennom godt samarbeid.
 • Du er trygg i prosjektlederrollen, og som formidler til berørte og fagfolk.
 • Du evner å arbeide strategisk og helhetlig med komplekse og sammensatte prosjekter, både selvstendig og i team.
 • Du er serviceinnstilt og har en strukturert arbeidsform, kan drive prosjekter målrettet framover og kvalitetssikre disse underveis.

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig miljø som arbeider med overordnede planer, utviklingsoppgaver og forsknings- og innovasjonsprosjekter i en offensiv kommune.
 • Stor kontaktflate og dialog med andre avdelinger i kommunen og jobber tett opp mot politiske organer, andre offentlige instanser, innbyggere og næringsliv.
 • Dyktige og hyggelige kolleger.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Mulighet for fag-/kompetanseutvikling.
 • Helsefremmede aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter.
 • IA-bedrift.

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lørenskog kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det.

Kontaktinformasjon:

Arna Gudbrandsdottir
Byutviklingssjef
Tlf. 902 41 567

SØK HER

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune
Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 43 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!