Kunsthøgskolen i Oslo Oslo Søknadsfrist: 28.02.2019 www.khio.no

Høgskolelektor og Professor/​ Førsteamanuensis i møbeldesign

Kunsthøgskolen i Oslo søker høgskolelektor og
professor/​ førsteamanuensis i møbeldesign

Høgskolelektor i møbeldesign

Ved avdeling Design er det ledig en 50 % åremålsstilling som høgskolelektor i møbeldesign med oppstart 1. august 2019, eller etter avtale med dekan. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år etter offentlig utlysning.

Vi søker en høgskolelektor til undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø. Stillingen som høgskolelektor 50% i møbeldesign krever et tett og nært samarbeid mellom den faglige programansvarlige/fagområdeansvarlige og de faglig tilsatte innenfor fagområdene. Arbeidsplikten omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon. Det forventes at undervisningen knyttes nært opp til egen praksis og eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Øverste leder for stillingen er dekan, som er både faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen. Arbeidssted er Kunsthøgskolen i Oslo.

Søknadsfrist:  28. februar 2019

Les mer og søk på stillingen

Professor/førsteamanuensis i møbeldesign

Ved avdeling Design er det ledig en 50 % åremålsstilling som professor/førsteamanuensis i møbeldesign med oppstart 1. august 2019, eller etter avtale med dekan. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 år etter offentlig utlysning.

Vi søker en professor/førsteamanuensis til undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid i et tverrfaglig miljø. Stillingen som professor/førsteamanuensis 50% i møbeldesign kreves et tett og nært samarbeid mellom den fagområdeansvarlige og de faglig tilsatte innenfor fagområdene. Arbeidsplikten omfatter undervisning, veiledning, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon. Det forventes at undervisningen knyttes nært opp til eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Øverste leder for stillingen er dekan, som er både faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen. Arbeidssted er Kunsthøgskolen i Oslo.

Søknadsfrist:  28. februar 2019

Les mer og søk på stillingen