Høyskolen Kristiania Oslo Søknadsfrist: 18.04.2021 www.kristiania.no

Høyskolelektor i interiørarkitektur

Høyskolen Kristiania har et kontinuerlig behov for tilgang til dyktige fagfolk. Dette kan være alt fra korte gjesteforelesninger til faste ansettelser.

Gjennom året vil enkelte avdelinger også ha behov for studenter til relevante deltidsstillinger.


Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Westerdals institutt for kommunikasjon og design, School of Arts, Design and Media.

Westerdals institutt for kommunikasjon og design består av 28 ansatte, og tilbyr i dag bachelorprogrammene art direction, grafisk design, interiørarkitektur, tekst og skribent, retail design og tjenestedesign for 630 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design and Media, som i dag også inkluderer Westerdals Institutt for Film og Medier, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk. Samlet er School of Arts, Design, and Media med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i nye lokaler ved nedre del av Akerselva i Oslo. Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal avdelingen studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier. School of Arts, Design, and Media har utviklet en Master of Arts med blant annet en spesialisering i interiørarkitektur med oppstart høst 2021 eller 2022.

Høyskolen Kristiania søker høyskolelektor i 100% stilling innen fagområdet interiørarkitektur ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design. Bachelorgraden i interiørarkitektur har stort fokus på bærekraft, rehabilitering og sirkularitet, og oppfordrer søkere med denne kompetansen til å søke. Ønsket oppstartdato er mai/ juni.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere, planlegge og gjennomføre undervisning der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Bidra til videreutvikling av bachelorgraden i interiørarkitektur
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet og bransje
 • Forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Kunnskapsformidling i interiørarkitektur og tilhørende fagfelt
 • Møter med fagstab og instituttleder

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Ved søknad på stilling som høyskolelektor må følgende dokumenteres:

 • Mastergrad eller hovedfag ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet interiørarkitektur/arkitektur
 • Relevant faglig kunnskap om bærekraft og sirkularitet
 • Gode administrative og organisatoriske evner
 • Faglig veiledningserfaring

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode pedagogiske- og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Søknadstekst med motivasjon for søknad, samt redegjørelse av kompetanse og faglig interessefelt
 • Formidlingserfaring i fagområdet
 • Dokumentasjon av 5 til 10 arbeider som illustrerer/dokumenterer kompetansen vi søker
 • Eventuelt liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Attester og vitnemål med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist

18.04.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk her