Lillestrøm kommune Lillestrøm Søknadsfrist: 06.05.2019 www.lillestrom.kommune.no

Kommunalsjef By- og stedsutvikling

Lillestrøm kommune søker kommunalsjef

Lillestrøm kommune har store ambisjoner. Vår Kommunalsjef for by- og stedsutvikling  skal gjennom sine medarbeidere legge til rette for  utvikling og infrastruktur på en måte som gjør at kommunen evner å skape både en attraktiv by og livskraftige lokalsamfunn. I tillegg skal kommunen håndtere forventet befolkningsvekst på en bærekraftig måte. Dette skal  gjøres gjennom tilrettelegging for boligbygging og innbyggervekst, sikre kvaliteten i byutviklingen og bidra til god samhandling med utbyggere,  innbyggere og næringsdrivende.   

Kommunalområdet By- og stedsutvikling er en del av tjenesteområdet Kultur, Miljø og Samfunn, og vil bestå av fem avdelinger: Geodata, Landbruk, Stedsutvikling, Byutvikling og Strategi og analyse. Avdelingslederne i disse avdelingene rapporterer til kommunalsjefen. Kommunalsjefstillingen rapporterer og inngår i kommunaldirektørens ledergruppe, og skal gjennom samhandling med øvrige kommunalsjefer bidra til videreutvikling av hele tjenesteområdet.

Kommunalsjefen skal sørge for kostnadseffektiv og god drift av planarbeid på alle nivå innen byggesak, landbruk og geodata. Videre vil stillingen være sentral i arbeidet med å bygge og opprettholde relasjoner til relevante fagmiljø innenfor ansvarsområdet.

Vi søker en person med ledererfaring fra overordnet/strategisk nivå innenfor by- og stedsutvikling, og som har erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid. Søkere bør ha god kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor, særlig innenfor et eller flere av områdene som sektoren har et ansvar for. God forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon er en forutsetning, og erfaring fra ledelse av komplekse tverrfaglige planprosesser og prosjekter vil være en fordel.

Vi ønsker oss søkere med høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder, i tillegg til noen års erfaring i å lede byutviklingsoppgaver og plan- og byggesaksoppgaver forøvrig. Interesse for ledelse som fag  og et ønske om å bidra på tvers i organisasjonen vil bli vektlagt, og vi ser derfor etter en helhetsorientert leder med gjennomføringskraft og gode samarbeidsegenskaper.

Lillestrøm kommune vil ha kommunalsjefer med et strategisk tankesett og som evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av stab-/tjenesteområder. Vi ser derfor etter en tydelig  leder som evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål, og som motiveres av resultater, gleder seg over medarbeidere som lykkes og som spiller på lag med de ansatte og arbeidslivets organisasjoner. Rette vedkommende har gode kommunikasjonsevner, stort  engasjement, og gode  samarbeidsevner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval ved Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036, eller Direktør Kultur, Miljø og Samfunn, Siri Kielland tlf. 959 29 117. Alle henvendelser til Mercuri Urval blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Søk på stillingen på Jobbnorge snarest, og senest innen 06.05.2019.

Vi er i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 1.1.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom en tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.

Les mer på: www.lillestrom.kommune.no