Herøy kommune Møre i Romsdal Søknadsfrist: 18.11.2018 www.heroy.kommune.no

Kommunalsjef samfunnsutvikling

Tenk å kunne forme framtida! No har du sjansen
gjennom ein heilt unik og spanande jobb.

Vi har ledig 100 % stilling som kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling. Som kommunalsjef hos oss får du forme framtida og utvikle lokalsamfunnet i kommunen. Du får gode kollegaer og stor fridom i ei framtidsretta og næringsvennleg kommune yst i storhavet på Sunnmøre. Sektor for samfunnsutvikling er ei eiga resultateining i Herøy kommune med  arbeidsoppgåver innan areal- og samfunnsplanlegging, folkehelse, næringsutvikling, grunnerverv, byggesak, kartverk/oppmåling, kultur, landbruk, teknisk infrastruktur, utbygging anlegg og brann.   
 
Vil du hjelpe oss å vere ei båtlengd føre?

Les fullstendig utlysningstekst