Karmøy kommune Kopervik Søknadsfrist: 26.10.2020 www.karmoy.kommune.no

Kommuneplanlegger /​ kommunearkitekt​​

Karmøy kommune søker kommuneplanlegger / kommunearkitekt

Karmøy kommune er inne i en spennende fase. Vi kan tilby interessante utfordringer og arbeidsoppgaver for deg som lar seg engasjere og finner stor glede i å jobbe med overordnet planlegging og samfunnsutvikling.

Som kommuneplanlegger/kommunearkitekt i Karmøy kommune vil du få en sentral plassering i organisasjonen. Du vil få ansvar for å utarbeide overordnede planer, og bidra inn i arbeidet med å styrke brukermedvirkningen i Karmøy kommune. Det er avgjørende at du evner å skape et godt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Stillingen rapporterer til kommunalsjef teknisk.

ANSVAR OG OPPGAVER:
•   Utarbeide overordnede planer, kommunale planer (kommuneplan, kommunedelplan og områdeplan) og detaljreguleringer. (Oppstart kommuneplanens arealdel januar 2021)
•   Bidra til et godt samarbeid med private og offentlige aktører.
•   Legge til rette for brukermedvirkning og politikerkontakt.
•   Bidra til å identifisere og styrke identitet og egenart i kommunen.
•   Forberede og skrive saksfremstillinger for politisk behandling.
•   Tett samarbeid/kommunikasjon med sentrale myndigheter på regionalt og statlig nivå .
•   Være med å bidra til at kommunen når sine mål om god samfunnsutvikling.

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:
•   Mastergrad innen fagområder som arkitektur, byutvikling og urban design, landskapsarkitektur, arealplanlegging eller samfunnsvitenskap er ønskelig.
•   Minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig og/ eller privat virksomhet med ansvar for selvstendig plan- og prosjektgjennomføring.
•   Har omfattende og variert kompetanse innen kommunal arealplanlegging på overordnet og detaljnivå.
•   Utstrakt kunnskap om relevant lovverk, planutforming og kommunal plansaksbehandling er ønskelig.
•   Forståelse for samspillet mellom politisk og administrativt nivå i planprosesser.
•   God kunnskap og erfaring med bruk av relevante digitale verktøy og hjelpemidler.
•   Kompetanse på prosesser og medvirkning.
•   Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig.

VI SER ETTER DEG SOM:

•   Har vilje, engasjement og glede i å jobbe med samfunnsutvikling og ønsker å bidra til at Karmøy kommune får et samstemt og velfungerende planverk.
•   Ønsker å se at våre fysiske omgivelser gjør det godt å bo i Karmøy kommune.
•   Er initiativrik, fremoverlent og liker å ta en aktiv rolle i samarbeid med andre.
•   Evner å jobbe konsentrert og trives med å planlegge og skrive saker.
•   Er robust med høy arbeidskapasitet.

Vi tilbyr en strategisk viktig stilling i den største kommunen i Nord-Rogaland. Du får ta del i et godt fagmiljø og arbeidsmiljø, og arbeide med interessante planoppgaver og få muligheten til å påvirke.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Else-Margrete Liknes, tlf. 969 11 135, eller kommunalsjef teknisk, Eiliv Staalesen, tlf 915 20 102

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp, dersom det er ønskelig.

Arbeidssted: Kopervik, Karmøy

Søknadsfrist: 26. oktober – søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Les mer og søk på stillingen


Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42.000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. I kommunen er det cirka 3.200 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon. Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes. Les mer på karmoy.kommune.no