Jugendstilsenteret Ålesund Søknadsfrist: 20.11.2017 www.jugendstilsenteret.no

Konservator bygningsvern

Ledig stilling som konservator bygningsvern ved Jugendstilsenteret i Ålesund

Vår konservator bygningsvern går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger.

Jugendstilsenteret er Norges nasjonale kompetansesenter og nasjonalt museum for jugendstil. Stiftelsen Kulturkvartalet drifter kunstmuseet Jugendstilsenteret og KUBE. Museet står foran en viktig satsing på faglig og arealmessig utvikling i de nærmeste årene. Jugendstilsenteret og KUBE ligger midt i hjertet av Ålesunds og er et museum med internasjonale kontakter og et internasjonalt publikum.

Fagstillingens primære arbeidsoppgaver:
•    Skape gode holdninger og bevissthet om bevaring og betydningen av jugendstilbebyggelsen som lokale,
      regionale og nasjonale kulturminner og være en pådriver for godt vern gjennom tilrettelegging også for
      ny bruk.
•    Gi råd i stilvurderinger, håndverkkompetanse, materialbruk og fargevalg etc. Gi veiledning til eiere av
      jugendstilbygg fra hele landet i søknader til fond.
•    Bidra til forskning på norsk jugendstilarkitektur, samt utvikle og innhente dokumentasjon, arkivmateriale og
      spesialkompetanse på jugendstilen generelt.
•    Bygge nettverk og skape kontakt med forskjellige akademiske og håndverksmessige fagmiljø samt
      verneinteresser nasjonalt og lokalt. Aktiv deltakelse og utvikling av institusjonens internasjonale nettverk
      og nettverksprosjekter.
•    Organisere kurs og seminar for håndverkere og kulturverninteresserte om de estetiske, byggetekniske og
      håndverksmessige sidene ved jugendstilarkitekturen.  
•    Utvikling av særskilte utstillinger og formidling av disse.
•    Ansvar for Jugendstilsenteret og KUBEs fagbibliotek og forskjellige arkiver.
•    Bidra inn i institusjonens og kollegiets forskjellige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
•    MA i bygningsvern, arkitektur, kunsthistorie eller tilsvarende relevante fagretninger. Solid og relevant
      realerfaring og dokumentert kunnskap vil kunne kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.
•    Gode datakunnskaper.
•    Arkivkunnskap.
•    God engelsk og norsk fremstillingsevne, skriftlig og muntlig.
•    Det er ønskelig med god innsikt i jugendstil innenfor arkitektur, design og kunst.
•    Noe praktisk innsikt i håndverk relevant for jugendstilarkitektur er også ønskelig.

Personlige egenskaper:
•    Gode samarbeidsevner forent med selvstendighet og ansvarsbevissthet.
•    God gjennomføringsevne.
•    Løsningsorientert, systematisk og fleksibel.
•    Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:
•    Lønn etter avtale, stillingskode 1434, VIRKE tariff
•    Hyggelige kolleger og et arbeidsmiljø åpent for utvikling

Institusjonen har i dag offentlig tjenestepensjon KLP

Søknadsfrist: 20. november 2017
Ønsket tiltredelse: 1. mars 2018

Søknad med CV sendes: e-post
Referanser og attester vil bli etterspurt ved invitasjon til samtale på stillingen.

For mer informasjon:
direktør Gro Kraft, tlf 97404702 / e-post
administrasjonsleder Stine Roald, tlf 98088215 / e-post
fagforeningsleder/kurator Benedikte Holen, tlf 47455706 / e-post