Oslo Arkitektforening Oslo Søknadsfrist: 08.12.2020 www.arkitektur.no/om-oaf

Koordinator

Koordinator Oslo Arkitektforening 50%

Vil du være med å styrke aktiviteten i Oslo Arkitektforening? Liker du organisatorisk arbeid og trives med å arbeide med faglige engasjerte og høyt kompetente arkitekter? Er du interessert i å utvikle ditt nettverk blant arkitektene i Oslo?

Oslo Arkitektforening (OAF) er Osloarkitektenes frivillige interesserorganisasjon og en lokalforening i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Vi  holder til i Arkitektenes hus i Josefines gate 32-34. OAF er en area for faglig påfyll og diskusjon, og vi arrangerer forelesninger, samtaler, debatter og utstillinger, og tar opp viktige tema innen byutvikling og arkitektur. Foreningen skal representere sine medlemmer og styrke den faglige og kollegiale standard. OAF skal være et debattforum der viktige saker for arkitektene og deres samfunnsansvar blir tatt opp og belyst.

Oslo Arkitektforening er i dag ledet av et frivillig arbeidene styre, og styreleder i 50% stilling. Organisasjonen består av nærmere 2000 medlemmer og om lag 50 frivillige i over 10 råd og komiteer, inkludert OAFs Arkitekturpris, Sundts Premie, OAFs stipend for videreutdanning, utvalg for likestilling og mangfold, Program- og debattkomité.

OAF har gjennom en årrekke hatt stor vekst i aktiviteten og ønsker å styrke den daglige driften av foreningen, med hovedfokus på det frivillige arbeidet blant våre medlemmer. Som koordinator vil du arbeide tett med styreleder om ulike oppgaver. Du vil ha ansvar for å følge opp OAFs ulike råd og utvalg. Du vil følge opp og spille en viktig rolle i videreutvikling av OAF som faglig møteplass for arkitektene i Oslo. I tillegg til å bidra innenfor det rent faglige vil du også få arbeide med viktige økonomiske oppgaver. Dette kan eksempelvis være strategier for å øke finansiering av foreningens aktiviteter gjennom å knytte til oss nye samarbeidspartnere og støttespillere.

Stillingen som Koordinator utlyses som en ettårig pilot i 50%, med mulighet for forlengelse.

Vi ser etter:
Deg som er engasjert, nysgjerrig, åpen og trives med organisatorisk arbeid og prosjektgjennomføring. Du er strukturert, selvgående og handlekraftig. Du er også samarbeidsorientert da du kommer til å måtte løse mange oppgaver i samråd med andre. Du er fremoverlent og engasjert i arkitektur- og byutviklingsspørsmål i Oslo. Du har gode formuleringsevner skriftlig og muntlig. Du bør være motivert til å synliggjøre det arkitekturfaglige arbeidet og programmet til OAF. Du må ha mulighet til å arbeide noe på kveldstid tilpasset våre aktiviteter og medlemmers behov. 

Kvalifikasjoner:
•    Arkitekt med 0-5 års erfaring

Dine arbeidsoppgaver vil inkludere: 
•    Utvikle Oslo Arkitektforenings programprofil og aktiviteter i samråd med styret og komiteer
•    Arrangementsansvar, planlegging og gjennomføring i samråd med komiteer
•    Kommunikasjonsarbeid, bidra til nyhetsbrev, medieutspill og profilering i sosiale medier
•    Oppfølging av det frivillige arbeidet i ulike råd og komiteer
•    Finansiering, sponsor og samarbeidsavtaler
•    Bidra til å bygge opp OAF som arena for arkitekturfaglige perspektiver på klima- og miljøkrisen
•    Utvikle allerede pågående initiativer og samarbeider med andre organisasjoner 

Vi tilbyr:
•    Lønn iht. ansiennitet for arkitekter, maks 5 års arbeidserfaring 
•    Mulighet for å møte mange arkitekter både lokalt og internasjonalt, få kontakter i byggebransjen og styrke sitt nettverk. Være tett på pulsen i bransjen.
•    Mulighet til å bidra til å utvikle Arkitektenes hus 
•    Kontorplass i Josefines gt. 32/34 
•    Fleksible arbeidstider

Slik søker du:
Skriftlig søknad med CV sendes til styreleder Tone Selmer-Olsen i Oslo arkitektforening: oaf@arkitektur.no 
Merk e-posten med «koordinator OAF» i tittelfeltet.
Søknadsfrist: 8. desember 2020.
Alle søkere vil bli kontaktet og aktuelle kandidater blir innkalt til jobbintervju.

Sted: Josefines gate 32-34, Arkitektenes hus
Stillingsprosent: 50% (1 år)
Lønn: Etter avtale (Lønnstrinn 0-5 år AFAG)
Oppstart: Snarlig

Om OAF:
For mer informasjon om foreningen se vår nettside