Ålesund kommune Ålesund Søknadsfrist: 01.09.2019 www.alesund.kommune.no

Koordinator/​ Prosjektleder

Koordinator/Prosjektleder - Byutviklingsprosjekter 

Gjennom fylkeskommunens program Byen som regional motor har kommunen fått støtte til mange ulike byutviklingsprosjekter. Prosjektene skal sammen og hver for seg bidra til å nå kommunens mål om et levende og attraktivt sentrum, og en smart og bærekraftig byutvikling. Nye Ålesund har store ambisjoner når det gjelder FNs bærekraftmål. Kommunen deltar som en del av dette i det internasjonale programmet United Smart Cities. 

Kommunen har behov for en koordinator for ulike byutviklingsprosjekter. Koordinatoren får ansvar for overordnet styring/koordinering, i tillegg til prosjektlederansvar for noen av prosjektene. 

Arbeidsplass vil være Ålesund kommune, stabsområde for strategi, samfunns- og næringsutvikling. Fram til nye Ålesund er etablert 1.1.2020 vil stillingen være plassert i rådmannens stab. 

Arbeidsoppgaver 
•   Koordinering og overordnet styring av ulike byutviklingsprosjekter
•   Prosjektleder for egne byutviklingsprosjekter
•   Lede arbeidsgruppa for Byen som regional motor, sekretær for styringsgruppa.
•   Delta i fylkeskommunens nettverk for Byen som regional motor.
•   Prosjektoppfølging. Sikre nødvendig framdrift og finansiering. Følge opp prosjektledere.
•   Søke om tilskuddsmidler og følge opp søknader og rapportering.
•   Ta initiativ til nye prosjekter i tråd med målsettingene.
•   Bidra inn i arbeidet med FNs bærekraftmål og kommunens deltakelse i United Smart Cities. 

Kvalifikasjoner 
•   Utdanning på masternivå, innen by- og stedsutvikling, prosjektledelse, eller annet relevant fagområde.
•   Erfaring fra by- og stedsutvikling.
•   Erfaring fra prosjektledelse, tverrsektorielt samarbeid og samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer.
•   God økonomiforståelse. 

Personlige egenskaper 
I tillegg til kvalifikasjoner og arbeidserfaring vil personlig egnethet bli vektlagt, herunder:
•   Initiativrik, liker utfordringer, tar ansvar.
•   Gode samarbeidsevner, liker å jobbe team.
•   Evne til å arbeide selvstendig, og være selvgående. 
•   Meget gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
•   Språkkrav: beherske norsk skriftlig og muntlig godt, beherske engelsk skriftlig og muntlig. 

Vi tilbyr 
•   Nødvendig opplæring og støtte.
•   Mulighet til å opparbeide deg stor kontaktflate.
•   Trivelig arbeidsmiljø.
•   Konkurransedyktige betingelser.
•   Lønn vurderes ut fra avtale og ansiennitet.

Kontaktinfo: 
Liv Kjersti Finholt 
Kommuneplanlegger 
Tlf. 922 99 738 

Anne Mette Liavaag 
Kommunalsjef
Tlf. 992 32 321 

Les mer og søk på stillingen

Søknadsfrist: 01.09.2019 

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.