SIGNAL arkitekter Oslo

Kreativ leder

DESIGN AV ARBEIDS- OG LÆRINGSMILJØ

Er du en ambisiøs og erfaren arkitekt/interiørarkitekt som lengter etter å ta steget videre og bli en faglig inspirator for andre? Har du erfaring fra design av arbeids- og læringsmiljøer? Ønsker du å jobbe tverrfaglig og utvikle nytenkende løsninger basert aktiv involvering av brukerne? Kan du tenke deg å bli en del av et internasjonalt ledende fagmiljø av spesialister innen organisasjonsutvikling og design?

Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene, kan du være vår nye kreative leder.


SIGNAL skal styrke laget med en senior arkitekt/interiørarkitekt som får ansvaret for å løfte designleveransene våre til et høyere nivå. I dette ligger å videreutvikle vårt designteam, utvikle verktøy og designmetodikk – og å lede større, tverrfaglige og faktabaserte prosjekter, med grundig brukerinvolvering. 

Stillingen rapporterer til daglig leder i Norge, men vil også koordinere tett med Head of Design i SIGNAL.

Kvalifikasjoner
•   Mastergrad i arkitektur eller interiørarkitektur. Annen strategisk designbakgrunn kan være relevant.
•   Minimum 8 års erfaring. 
•   Prosjektledererfaring fra store prosjekter, fortrinnsvis innen kontor og/eller læringsinstitusjoner.
•   Forståelse og interesse for bygg som strategisk virkemiddel.
•   Dokumentert erfaring fra gjennomføring av involverings- og brukerprosesser.
•   Erfaring med faglig ledelse/veiledning av medarbeidere.
•   Erfaring fra offentlige bygg/prosjekter i offentlig sektor er en fordel.

Arbeidsoppgaver
•   Videreutvikle vårt designmiljø til å bli mer robust, kompetent og tydelig.
•   I samarbeid med Head of Design i Danmark, videreutvikle og tilpasse verktøy og metoder innen strategisk og brukersentrert design inn mot våre segmenter. 
•   Sørge for at designavdelingen jobber strukturert og målrettet med utgangspunkt i etablerte metoder og verktøy, inkludert bistå i kontinuerlig kompetanseheving og i opplæring av nye ansatte. 
•   Bidra til å utvikle SIGNAL som et attraktivt arbeidsmiljø – både sosialt og faglig – med en sterk kultur og globalt mindset, hvor samarbeid, kreativitet, innovasjon og gjennomføringskraft utgjør kjernen i arbeidet vårt.
•   Lede og ivareta prosjekter i designfasen med ansvar for økonomi, bemanning, kvalitet og fremdrift.
•   Generell rådgiving på strategisk nivå til sluttkunder, som kundens Trusted Advisor.
•   Styrke SIGNALs brand som interiør- og designvirksomhet. 

Interessert? Eller bare lyst til å finne ut mer? Ta kontakt med administrasjonsleder Vibeke Lund Aadland, mobil 92 897 486, vibeke.lund.aadland@signal.issworld.com

OM SIGNAL

SIGNAL er et tverrfaglig miljø som jobber med rom som strategisk verktøy for å utvikle virksomheters gjennomføringskraft og evne til å nå målene sine. I vårt team har vi, foruten arkitekter og interiørarkitekter, eksperter innen endringsledelse, organisasjonsutvikling, serviceledelse og ulike samfunnsfag. Vi kobler mennesker og kultur med virksomhetens strategi, og optimaliserer bruken av arealene med sikte på å forsterke relasjoner og endre måten mennesker jobber og samhandler på.  

Vår ambisjon er å bli globalt ledende innen strategisk arbeidsplassledelse og -design. 

SIGNAL er eid av ISS Group, og er et Globalt Center of Excellence i ISS-konsernet. ISS er en av verdens største arbeidsgivere, og er ledende innen workplace experience og facility management. SIGNAL er i betydelig vekst og teller i dag 45 personer med kontorer i Danmark, England og Norge. Vi betjener kunder i over 10 land og har planer om etablering i regioner hvor ISS er sterkt representert for å jobbe med globale kunder på strategisk nivå.

Våre kunder spenner bredt; fra private selskaper – noen av dem sterke, globale merkevarer – til statlige og kommunale virksomheter, samt en rekke aktører på ulike nivåer innen skole og utdanning.