Aust-Agder fylkeskommune Arendal Søknadsfrist: 01.02.2018 www.austagderfk.no

Kulturvernrådgiver

Regionalavdelingen/​kulturminnevernseksjonen

Arbeidsområdet vil være saksbehandling og rådgivning overfor kommunene i saker som berører bevaringsinteresser. Saksbehandling og veiledning i byggesaker etter kulturminneloven som berører fredete bygg og anlegg. Bidra i seksjonens utadrettede og tverrfaglige virksomhet.

Arbeidssted er for tiden i Arendal.

Søknadsfrist: 01.02.18

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:
Kulturvernleder Aadne G. Sollid
Mobil: 90961720
E-post    

Regionalsjef Kirsten Borge
Mobil:91864190
E-post  

Se fullstendig stillingsannonse og søk på stillingen