Norske arkitekters landsforbund Oslo Søknadsfrist: 22.04.2021 arkitektur.no

Kurskoordinator

Norske arkitekters landsforbund (NAL) søker kurskoordinator med ansvar for utvikling, budsjett og salg

Landets viktigste etterutdanningsarena for arkitekter søker deg som er engasjert, er glad i å formidle og ikke minst har stor interesse for god arkitektur!

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er ledende innen utvikling- og gjennomføring av kurs rettet mot arkitekter. NAL har som målsetting å tilby et relevant og aktuelt kompetanseutviklingstilbud tilpasset samfunnsutviklingen og behovene til vår målgruppe. NALs kursavdeling har ansvar for forbundets kurs, seminarer, fagdager, materialtreff og debattmøter. Personen vi søker vil jobbe tett sammen med vår fagrådgiver og arkitekt, som er ansvarlig for kursvirksomheten i NAL.

Til stillingen legger vi vekt på at du:

 • Sørger for at kursporteføljen gjennomføres og utvikles profesjonelt og lønnsomt
 • Administrerer og følger opp kurs, kursdeltagere, samarbeidspartnere og kursholdere
 • Tar ansvar for utvikling av nye kurskonsepter
 • Tar ansvar for budsjettering og økonomisk måloppnåelse for nye kurskonsepter
 • Foretar markedsundersøkelser og målgruppeanalyser
 • Utvikler kommunikasjons- og salgsmateriell til ulike målgrupper
 • Gjennomfører oppsøkende innsalg av kurs
 • Publiserer tekster om kursene til ulike plattformer
 • Kan ta ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av kursaktiviteter

Kompetanse og erfaring vi vil legge vekt på:

 • Strategisk arbeid og kursutvikling
 • Svært god kunnskap til bruk av digitale verktøy
 • Meget gode skriveferdigheter og evne til innsalg
 • Operativt ansvar, gjennomføringsevne og effektivitet
 • Svært god på nettverksbygging
 • Kjennskap til medlemssystemer for leveranse og fakturering
 • Behersker MS Office, Indesign, og Google Analytics
 • Minimum bachelor innen markedsføring, økonomi, kommunikasjon eller andre relevante fag
 • Minimum 5 års erfaring, som innebærer prosjektledelse
 • Behersker engelsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, strukturert og god til å kommunisere
 • Initiativrik og godt humør
 • Glad i både samarbeid og å gjennomføre selvstendige prosjekter
 • Evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • Nøyaktig, ansvarsfull og resultatorientert

Vi tilbyr:

 • Et meget spennende forbund med stort aktivitetsnivå
 • Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø og hyggelige, kompetente kolleger
 • Sentral beliggenhet
 • Gode vilkår og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Den vi søker vil jobbe tett med ressurser i fagavdelingen og markeds- og kommunikasjonsavdelingen, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere.

For spørsmål om stillingene, kontakt markedssjef Peter Rånås

Søknad med referanser og CV sendes til peter@arkitektur.no

Søknadsfrist: 22. april 2021

Om NAL
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. Vi har i mer enn 100 år arbeidet for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Vi samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur. NAL bidrar i utformingen av arkitekturpolitikk, og er en tydelig felles stemme for arkitekter i samfunnet. NAL har cirka 4300 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. NALs sekretariat har 25 ansatte og holder til i Arkitektenes hus sentralt i Oslo.