Lala Tøyen AS Oslo Søknadsfrist: 25.05.2022 Hemmeside

Lala Tøyen søker daglig leder!

Om Lala

Vi i Lala Tøyen AS jobber med samfunnsnyttig landskapsarkitektur og arkitektur. Vi arbeider ut fra et humanistisk perspektiv. Det betyr at vi skal formgi med omsorg for alle som bruker eller blir berørt av rommene vi skaper. Vi ønsker å bidra til levende og inkluderende byer og byrom som fremmer tilhørighet og felleskap, samtidig som vi forvalter naturen på bærekraftig vis ved å arbeide ut fra økologiske prinsipper og en kretsløpstankegang. Hos oss jobber landskapsarkitekter, landskapsingeniører, arkitekter og en økonom.

Lala ble grunnlagt i 2009 og har siden da vokst fra to til tjue personer. Vi er på vei inn i nye lokaler på bakkeplan mellom Sofienbergparken og Botanisk hage og får sånn sett nye rammer for vårt daglige virke. Vi søker en ny daglig leder som kan være med på å videreutvikle og styrke Lala – både som organisasjon og i markedet.

Stillingsbeskrivelse

Daglig leder skal lede organisasjonen i tråd med kontorets verdier og sikre og styrke Lalas posisjon. Videre skal daglig leder sikre en stabil og trygg arbeidsplass med en sunn økonomi. Det er en fordel om daglig leder har erfaring med prosjektarbeid og ønsker å bidra faglig i kontorets prosjekter.

Du skal, sammen med kollegiet, utvikle kontorets mål og strategier og legge rammene for en god arbeidshverdag for medarbeiderne. Daglig leder har støtte fra økonomileder, faglig leder og to gruppeledere, som til sammen danner ledelsen. Det er gruppelederne som har personalansvar. Daglig leder rapporterer til styret.

Vi trenger at du har en tydelig lederfilosofi og god økonomisk sans. At du liker å snakke med mennesker, både «hjemme hos» Lala og ute i bransjen. Du må være interessert i samfunnsendring og innovasjon – og like å søke etter nye samarbeids- og selskapsformer. Som daglig leder er det viktig at du har en god og tydelig kommunikasjon – internt og eksternt.

Formelle krav er at du

  • kan vise til erfaring med verdibasert arbeid
  • kan vise til relevant ledelseserfaring
  • behersker norsk, både muntlig og skriftlig
  • utvikle et sterkt fagmiljø – med rendyrka verdier
  • være en del av et engasjert fellesskap
  • jobbe på et hyggelig sted med fine kolleger!

Hos Lala får du

  • utvikle et sterkt fagmiljø – med rendyrka verdier
  • være en del av et engasjert fellesskap
  • jobbe på et hyggelig sted med fine kolleger!

Søknad med CV sendes pernille@lala.no innen 25.05.2022.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med:

styreleder Pernille Heilmann Lien, pernille@lala.no tlf. 952 04 945

daglig leder Iwan Thomson, iwan@lala.no tlf. 400 46 650