RiK Arkitektur Oslo Søknadsfrist: 24.05.2019 rikarkitektur.no

Avdelingsleder Landskapsarkitektur

Vi søker Avdelingsleder Landskapsarkitektur

RiK Arkitektur er et arkitektkontor med lang historie.
Vi har kontorer på Lillehammer og på Ryen i Oslo, og er et kontor i vekst. Vi arbeider med små og mellomstore prosjekter, nybygg, bygningsvern og ombygginger. Vi har allsidige offentlige og private kunder innen hytter og boliger, omsorgsboliger og helsebygg, svømmebasseng, utendørs stupetårn, parkbygg og verneverdige bygg.

 RiK Arkitektur er en del av WSP. WSP planlegger og utformer bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. I Norge er vi 600 medarbeidere fordelt på kontorer over hele landet, mens vi på verdensbasis er 48 000 medarbeidere fordelt på over 550 kontorer i 40 land. Med denne globale ekspertisen i ryggen møter vi våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være.

Vi søker en avdelingsleder til vår landskapsarkitekt gruppe, som kan bidra med høy kompetanse, faglig engasjement og godt humør. Vi ser gjerne at du har noe erfaring som leder og har erfaring med å ha en liten gruppe under deg. Du får gode muligheter for å utvikle deg selv og teamet – faglig og sosialt.
Du og ditt team vil ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder. 
Hos oss vil du få muligheten til å arbeide med spennende prosjekter innen samferdsel og urbanisering i tillegg til tradisjonelle område- og landskaps utformingsprosjekter, sammen med et sterkt tverrfaglig miljø lokalt og globalt. For oss er den lokale tilstedeværelsen viktig, og vi har derfor kontorer i flere byer i Norge. Vi har medarbeiderfokus, og hos oss har alle stor påvirkning på egen hverdag. I tillegg har du tilgang til et godt fagnettverk ved planlegging og gjennomføring av ulike typer prosjekter.   

Arbeidsoppgaver:
•   Markedsarbeid og ledelse av våre oppdrag
•   Fagansvar i tverrfaglige prosjekter
•   Planlegging og detaljprosjektering av veier, gater, plasser og utomhusarealer på alle plannivå fra skisseprosjekter til detaljplaner
•   Arealplanlegging, utredninger og analyser
•   Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
•   3D-modellering
•   Detaljplaner for miljøgater, parker, idrettsanlegg, kirkegårder, veianlegg, massetak, lekeplasser, boligområder, m.m.
•   Landskapsanalyser for større landskapsinngrep
•   Reguleringsplanarbeid
•   Konsekvensutredninger på ulike plannivå
•   Selvstendige formingsprosesser der du får hånd om hele prosjektet fra skisseprosjekt til utførelse
 
Ønskede kvalifikasjoner:
•   Du er landskapsarkitekt med minimum åtte års erfaring fra rådgivende ingeniør, entreprenør, offentlig forvaltning eller annen relevant virksomhet
•   Erfaring innen overvannshåndtering og terrengmodellering 
•   Prosjekteringserfaring
•   Selvstendig, kreativ og utadvendt person med gode samarbeidsevner
•   Bred erfaring og utdannelse som landskapsarkitekt, landskapsingeniør eller urban designer fra universitet/høyskole
•   Erfaring fra bruk av AutoCad/NovaPoint/Civil 3D er en fordel
•   God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk
•   Faglig ambisiøs med gode analytiske evner
 
Vi tilbyr:    
•   Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag   
•   Mulighet til å jobbe i et globalt nettverk  
•   Et godt arbeidsmiljø    
•   Gode forsikrings- og pensjonsordninger   
•   Læring og kompetanseutvikling gjennom internt kompetansenettverk
•   Mulighet for å utvikle selskapets fagkompetanse, tjenester og produkter.
•   Samarbeid på tvers av team, fagområder og avdelinger

For mer informasjon kontakt:    
HR-rådgiver Ingvild Skancke, mobil 452 58 922, e-post     
Divisjonsleder arkitektur Ketil Finborud, mobil 928 29 319, e-post  

Søk på stillingen her