ARCASA Oslo www.arcasa.no

Landskapsarkitekt

ARCASA søker landskapsarkitekt!

Vi ønsker å utvide vårt fagmiljø, og søker derfor en dyktig og engasjert landskapsarkitekt som er tiltenkt en nøkkelrolle i vårt team.
 
Arcasa søker etter en faglig sterk og erfaren landskapsarkitekt som har evne til å utvikle steder med bærekraftige kvaliteter som sikre verdier og særpreg.
 
Prosjektene du vil være med på å utforme varierer i størrelse og program, fra urbane sentrumsområder, til nye boområder og fremtidsrettede næringsdistrikter, både i konsept, planleggings -og gjennomføringsfasen. 

Landskapsarkitekt 

Dette kan du forvente fra oss:
•   Du vil få en nøkkelrolle i vår satsning på landskapsarkitektur, og være med på å bygge opp et fagmiljø på vårt kontor.
•   Du vil få varierte arbeidsoppgaver. Fra konkurranse -og konseptutvikling, utførelse av analyser og mulighetsstudier, til utvikling av store strategiske planer og detaljreguleringssaker.
•   Konkurransedyktig lønn, gode pensjons -og forsikringsbetingelser og et supert sosialt arbeidsmiljø.
 
Du har:
•   Utdannelse i landskapsarkitektur eller landskapsurbansime.
•   Gode formgivningsevner.
•   Minimum tre års relevant arbeidserfaring innen utvikling av komplekse urbane planer.
•   Evne til å jobbe i tverrfaglige team. Du er flink til å lede og trives i å skape gode relasjoner, både internt, med kundene våre og med offentlige myndigheter.
•   God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
 
 Skriftlig søknad sendes snarest til arcasa@arcasa.no