HR Prosjekt Oslo hrprosjekt.no

Landskapsarkitekt

Ønsker du å jobbe med landskapsarkitektur i et spennende arkitekt- og prosjekteringsmiljø?

Vil du være med å utvikle vårt miljø for arkitektur, rådgivning og prosjektering?

Vi har over 50 arkitekter og rådgivende ingeniører som i det daglige arbeider med faglige utfordringer sammen med eksterne oppdragsgivere og våre egne prosjekt- og prosjekteringsledere. Våre arkitekter og rådgivende ingeniører har lang erfaring fra alle fasene i ulike typer byggeprosjekter, fra idè og mulighetsstudie, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig overleverte byggverk. Vi leverer alle arkitekt- og kjernefag innenfor prosjektering, og arbeider i det daglige tett i tverrfaglige team. Våre kunder er både innenfor offentlig og privat sektor. På grunn av økte oppdragsmengde og sterk vekst innenfor markedsområdet søker vi nå etter en erfaren landskapsarkitekt som skal jobbe sammen med våre arkitekter og ingeniører i Oslo.

Du har flere års erfaring som landskapsarkitekt, og er vant med å jobbe i kreative miljøer tett på offentlige og private byggherrer. Du bør ha erfaring med formålsbygg og tilhørende uteområder. Du er en prosessleder som ønsker å utvikle deg utover ditt eget fagområde og har kommersiell forståelse.

Hos oss vil du ha en sentral rolle i videre utvikling av arkitektur-, rådgivnings- og prosjekteringsfag i HR Prosjekt. Du vil jobbe tett sammen med både leder og andre nøkkelmedarbeidere for å utvikle eget fagområde i HR Prosjekt.

Relevante arbeidsoppgaver: 
•    Prosjektering av utomhusarealer, veger, gater og plasser ved alle prosjekteringsfaser,
•    Bistand ved arealplanlegging, konsekvensutredning og analysearbeid,
•    Utarbeidelse konkurransegrunnlag til alle entrepriseformer, særlig totalentrepriser,
•    Kostnadskalkulering, 3D-modellering og visualisering av egne leveranser,
•    Detaljplaner for miljøgater, parker, idrettsanlegg, kirkegårder, veianlegg, massetak, lekeplasser, boligområder, m.m.
•    Steds- og landskapsanalyser.

Hvem er du?
•    Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter,
•    Du er kundeorientert og en god relasjonsbygger,
•    Du er strukturert og faglig engasjert,
•    Du er proaktiv, løsningsorientert og nysgjerrig,
•    Du ønsker ansvar og er sulten på å utvikle deg,
•    Du er en prosessleder som kan lede oppdrag fra start til slutt,

Kvalifikasjoner:
•    Sivilingeniørutdannet innenfor landskapsarkitektur,
•    Minimum 5 års erfaring innenfor fagområdet fra konsulentselskap,
•    Prosjekterings- og fagansvar i tiltaksklasse 2 for eget fagområde,
•    Du bør ha erfaring innenfor prosjektering i BIM,
•    Du har konkrete referanseprosjekter å vise til,

Vi tilbyr:
•    En mulighet til å være med å bygge et fagmiljø innenfor landskapsarkitektur,
•    En trivelig arbeidsplass sammen med dyktige kollegaer innenfor en rekke fagområder,
•    Konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons og forsikringsordninger
•    Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar,
•    Spennende utviklings- og karrieremuligheter i et av Norges raskest voksende konsulentselskaper.

Kontakt oss
Espen Fremgaard Johannessen 
Avdelingsleder Arkitektur
E-mail
+47 95 96 76 62

Søknadsfrist: Snarest

Les mer og søk på stillingen


HRP har siden etableringen i 2005 vokst fra 3 til 350 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av PA-tjenester innenfor bygg, eiendom og samferdsel. HRP leverer tjenester i alle prosjektfaser gjennom hele prosjektets levetid; fra behovs- og tidligfasevurderinger, analyser og KVU-prosesser, til forprosjekt og over i gjennomførings- og byggefase.