Gullik Gulliksen AS Oslo Søknadsfrist: 15.08.2020 gullikgulliksen.no

Landskapsarkitekt

Gullik Gulliksen AS søker erfaren landskapsarkitekt

Gullik Gulliksen AS er et av landets ledende landskapsarkitektfirmaer. Vi har lang og solid erfaring etter mer enn 30 års drift og er engasjert i et allsidig spekter av spennende oppgaver. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for oppdragsgivere, miljøet og samfunnet i samarbeid med andre engasjerte og flinke landskapsarkitekter.

Vi ønsker å styrke fagmiljøet med en landskapsarkitekt som vil være med å utvikle kontoret videre. Faglig engasjement, god formidlings- og samarbeidsevne er kvaliteter vi prioriterer.

Kompetanse:
•   Masterutdanning fra universitet/høyskole
•   Minst 3 års relevant erfaring fra landskapsprosjektering
•   God formsans og evne til å tenke kreativt
•   Behersker godt bruk av AutoCAD og Civil 3D

Du må ha, gode norskkunnskaper, god fremstillingsevne muntlig og skriftlig, samt like å jobbe i team. Erfaring med BIM og 3D-modellering er ønskelig.

Har du et grunnleggende ønske om å skape landskapsarkitektur av høy kvalitet, kan vi tilby arbeidsoppgaver som spenner over et vidt spekter og som byr på varierte utfordringer. Er du den rette for oss vil du få mye ansvar og spennende utfordringer, og mulighet til å være med på å utvikle kontoret videre.

Har du vurdert å bytte jobb? Ta kontakt med oss så kan vi informere mer om kontoret og stillingen hos oss.

Søknadsfrist 15.08.20, med fortløpende evaluering av søknader.

Alle søknader behandles konfidensielt.

Kortfattet, skriftlig søknad med CV og referanser sendes til:

GULLIK GULLIKSEN AS
PB 5599 Majorstuen
0302 Oslo
firmapost@gullikgulliksen.no

Ved spørsmål kontakt daglig leder
Heidi Borgersen på tlf: 913 96 001
eller e-post: hb@gullikgulliksen.no

www.gullikgulliksen.no