Østengen og Bergo Oslo Søknadsfrist: 30.10.2020 ostengen-bergo.no

Landskapsarkitekt

Vil du være med å skape fremtidens uterom i et kreativt og faglig sterkt fellesskap?

Østengen og Bergo er et landskapsarkitektkontor som jobber med alle typer landskapsoppgaver. Sammen skaper vi unike prosjekter over hele landet. Vi er i dag 11 landskapsarkitekter med variert bakgrunn, sentralt plassert i kvadraturen i Oslo.  Vi er en god blanding av ansatte med ung faglig nysgjerrighet og lang erfaring, alle med et stort engasjement for faget.

Vi har mange spennende prosjekter under utvikling, både i tidlig prosjekteringsfase og under oppføring. Vi søker derfor etter dyktige landskapsarkitekter til å være med og utvikle pågående og nye prosjekter sammen med oss i et kreativt og faglig sterkt fellesskap. For tiden jobber vi blant annet med turistveiprosjekter, store skoleprosjekter, ulike boligområder og konkurranser. Samtidig jobber vi med å ferdigstille utearealene rundt det nye Nasjonalmuseet i Oslo og flere skoler i Oslo-området.

Hos oss vil du få mye ansvar og spennende oppgaver. Du vil få jobbe med forskjellige typer prosjekter i ulike stadier av prosjekteringen, i tett samarbeid med andre landskapsarkitekter. Vi har et hyggelig og godt faglig miljø, med stor trivsel blant de ansatte.

Vi ønsker oss en ny kollega som:
•   Har et sterkt engasjement for faget
•   Har sikker formsans
•   Har gode grafiske formidlingsevner
•   Har gode ferdigheter i prosjektering og 3d-modellering i autocad og civil 3d 
•   Har gode ferdigheter i adobeprogrammer
•   Har pågangsmot og er vant til å samarbeide tett med andre
•   Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Høres det ut som deg vi beskriver her? Da er det kanskje deg vi leter etter!

Søknad med CV og portfolio / referanseprosjekter kan sendes på e-post  til kb@ostengen-bergo.no, innen 30.10.2020. 
Vi inviterer aktuelle søkere til samtaler løpende.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kari Bergo på epost kb@ostengen-bergo.no eller tlf: 90912346


Litt mer om Østengen og Bergo Landskapsarkitekter:

Vi har en stor bredde i våre prosjekter og følger dem gjennom ulike stadier av prosjekteringen, ofte fra tidlig skissestadie til ferdig bygde anlegg. Kontorets størrelse muliggjør tett internt samarbeid med ulike vinklinger på hvert eneste prosjekt. Hos oss utvikler vi prosjekter i et kreativt samarbeid hvor man alltid er flere på hvert prosjekt.
Vi analyserer, utreder og prosjekterer gode omgivelser, i både offentlig og privat kontekst. Vi er opptatt av å finne det særegne i stedet, og med dette som utgangspunkt utvikle prosjekter med tydelige grep som kan tilføre omgivelsene kvaliteter. Alle våre prosjekter har en grønn profil, hvor eksisterende natur og landskapskvaliteter danner grunnlaget for fremtidens utvikling. Kontoret dyrker bærekraftige og funksjonelle løsninger som inspirerer og innbyr til rekreasjon og aktivitet og gir økt livskvalitet for brukere med ulik alder, kjønn og bakgrunn. I alle våre prosjekter har vi høye miljøambisjoner for biologisk mangfold, håndtering av overvann, materialbruk og gjenbruk. Kontoret har vunnet flere arkitektkonkurranser, og har mottatt en rekke priser.

For mer informasjon, se www.ostengen-bergo.no.