Agraff Arkitektur AS Trondheim Søknadsfrist: 01.12.2020 agraff.no

Landskapsarkitekt

Agraff Arkitektur AS søker en engasjert og dyktig LANDSKAPSARKITEKT til vårt kontor i Trondheim.

Vår oppdragsmengde er økende, og akkurat nå arbeider vi med flere og store byromprosjekt, veganlegg, skolegårder, reguleringer og nærmiljøanlegg over hele landet. 

Vi ønsker oss en person med 
•   Profesjonell prosjekteringserfaring 
•   Kompetanse innen både konseptutvikling og praktisk prosjektering
•   Evne til å arbeide selvstendig og løse utfordringer 
•   Behersker norsk som talespråk
Spesielle kompetanseområder vil kunne tillegges spesiell vekt.

Vi tilbyr
•   Utfordrende, mangfoldige og morsomme arbeidsoppgaver
•   Et spennende, flerfaglig og veldig godt sosialt miljø 
•   Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser (tariff Afag)
•   Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist: 01.12.2020.
Søknad: Søknad med CV og portefølje sendes på e-post til: firmapost@agraff.no

Kontaktperson for spørsmål: Daglig leder Johannes Smidt, +47 92 20 67 52, johannes@agraff.no
Alle søknader behandles konfidensielt. 

www.agraff.no


Agraff Arkitektur er en flerfaglig arkitekturbedrift som lager helhetlige og nyskapende løsninger for bygninger, landskap og planer. Agraff har høye krav til kvalitet i alt vi gjør – vårt arbeid skal skape positive endringer for mennesker og samfunn. Vi er opptatt av innlevelse i oppdragsgivers behov og forståelse av mulighetene som ligger i en tomt.

Agraff består av landskapsarkitekter, arkitekter og reguleringsarkitekter, og bruker bredden av denne kompetansen i prosjektene. Agraff har et særlig våkent blikk for kvalitetene som oppstår når landskap og byggverk får dra veksler på hverandre, når man forankrer prosjektet i lokalmiljøet, og når man er ekstra oppmerksom på hvordan menneskene skal bruke de stedene vi skaper. 

Agraff Arkitektur teller 19 ansatte, fordelt på 11 arkitekter, 7 landskapsarkitekter og 1 agrator (kontorkoordinator). Agraff arkitektur er en del av Atelier Ilsvika SA, et kreativt fellesskap som i dag består av drøyt 50 personer med jobber innenfor foto, design, ingeniørfag, produktutvikling, teknologi, billedkunst, utsmykning, illustrasjon, tekst, journalistikk og arkitektur. Det tverrfaglige samarbeidet gir oss økt kunnskap, utvikler oss profesjonelt og gjør prosjektene sterkere og mer kreative. 

Hjemmeside Agraff AS: www.agraff.no
Hjemmeside Atelier Ilsvika: www.atelierilsvika.no