Vei og park, Nordre Follo kommune Sofiemyr Søknadsfrist: 27.05.2022 Hjemmeside

Landskapsarkitekt

Vil du være med og skape et vidt spekter av anlegg til våre innbyggere? Er du landskapsarkitekt og trives med stort ansvar? Da kan du bli vår nye kollega!

Vi er på jakt etter en engasjert landskapsarkitekt, som ønsker å jobbe med prosjekter for utvikling av idrettsanlegg, leke- og aktivitetsanlegg, parker og friområder. Tiltakene vil være til glede for innbyggerne våre, enten de er barn i barnehage eller på skole, deltar i idrettslag eller vil drive uorganisert aktivitet. Kommunen vil skape tilbud som favner om alle.

Hos oss vil du være en drivkraft for å skape gode møteplasser, enten det er i byrom eller på idrettsplassen. Du er fremtidsrettet og har godt blikk for helhetlige løsninger som både står seg over tid og brukes av flest mulig.

Kommunens virksomhet Vei og park har et bredt og variert spekter av oppgaver innenfor fagene vei, park og idrett. I tillegg til forvaltning og drift av eksisterende anlegg, er vi med på å utvikle og bygge nye.

Vår nye landskapsarkitekt vil samarbeide tett med driftsavdeling for park og idrett, blant annet om skjøtsel av kommunens anlegg som omfatter alt fra lysløyper til uteområder ved kommunale formålsbygg.

Arbeidsoppgaver

Landskapsarkitekten vi skal ansette, vil få i oppgave å planlegge og gjennomføre investeringstiltak av ulikt omfang, for eksempel nye leke- og aktivitetsanlegg ved skoler og barnehager. For alle tiltakene vil du ha ansvar for kvalitet, økonomi og fremdrift. Planlegging og utførelse av tiltak nedfelt i kommunens anleggsplan er noen av de største oppgavene som venter den som starter hos oss.

Andre oppgaver vil være

  • forvaltning av uteområdene vi drifter
  • å fungere som kontaktledd overfor skoler, barnehager og idrettslag, i samarbeid med driftsavdeling for park og idrett
  • utarbeidelse av uttalelser i plan- og byggesaker
  • samarbeid med kommunens idrettskonsulent i virksomhet Kultur, idrett og friluftsliv

Virksomhet Vei og park har mål om å lage norm for leke- og aktivitetsanlegg, byrom, turdrag mv. til bruk for overtakelse og drift, enten det er fra private utbyggere eller kommunen selv som byggherre. Landskapsarkitekten som kommer til oss, vil få hovedansvar for denne oppgaven.

Kvalifikasjoner

Personen vi søker etter, må ha 5-årig mastergrad (landskapsarkitekt). Relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning.

Fordi dialog er viktig i denne stillingen, enten det er med kolleger, innbyggere eller andre, må du også ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ønsker at du har erfaring med prosjektledelse og kompetanse innenfor overvann. Det er også en fordel om du kjenner til oppfølging av kommunaltekniske krav fastsatt i reguleringsplaner og -bestemmelser.

Vi søker deg som holder hodet kaldt og engasjementet varmt

Utviklingen av kommunen vår skjer i høyt tempo med innholdsrike dager. Derfor søker vi en landskapsarkitekt som er både arbeidsom og løsningsorientert. I kontakt med alt fra engasjerte ildsjeler i frivilligheten, til fagarbeidere og politikere, må du være omgjengelig og ha godt humør.

Selv om du vil være del av en avdeling med støttende kolleger, trenger vi at du er selvstendig i ditt arbeid.

Hos oss vil du sette varige fotavtrykk

Du vil gå varierende dager i møte. Vi byr på en stilling med rom for utvikling, hvor handlingsrommet er like stort som ansvaret.

Landskapsarkitekten vil jobbe i plan- og prosjektavdelingen i virksomheten Vei og park. Avdelingen består av 11 medarbeidere, med blant annet to landskapsarkitekter, en landskapsingeniør og en anleggsgartner. Virksomheten Vei og park hører til under kommunalområdet Eiendom, by og samfunn.

Søknadsfrist: 27.05.2022

SØK PÅ STILLINGEN

Kontaktinformasjon
Nina Larsen Tveten
avdelingsleder
971 95 059

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.


Webcruiter-ID: 4507946030