Lo:Le landskap og plan AS Tromsø www.lolelandskap.no

Landskapsarkitekt /​ Landskapsingeniør

Vi trenger flere på teamet vårt i nord!

Lo:Le landskap og plan AS i Tromsø har mange prosjekter på sånne fantastiske tomter og et stadig økende tilfang av spennende oppdrag.  Vi trenger deg til å hjelpe oss med å forme og følge opp prosjektene våre. Tilpasning til nordlig klima og kunnskapsbasert design der økologi, hydrologi og funksjonalitet virker sammen er viktig for oss. Kontoret jobber med detaljering av konkurranser vi har vunnet, bytransformasjonsprosjektet på det gamle skipsverftet i Tromsø og mange flere spennende oppdrag. Mer informasjon om kontoret finnes på nettsiden: www.lolelandskap.no samt Instagram Lo:Le / Facebook Lo:Le.

Lo:Le har kontorplass i gamlebyen Skansen i Tromsø i kontorfellesskapet KOOP Verftet. Det er et godt tverrfaglig og internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerte fagfolk fra 3 ulike bedrifter. Lo:Le tilbyr stor grad av medvirkning i alle faser av prosjekter og prosesser, fleksibilitet i forhold til arbeidssituasjon, varierte oppgaver og faglig påfyll. 

Lo:Le ønsker å ansette noen som har:
•   Utdannelse som landskapsarkitekt eller landskapsingeniør
     – studenter som er ferdige til våren 2019 oppfordres også til å søke
•   Norsk (evt. svensk/dansk) språkkompetanse, både muntlig og skriftlig – viktig ferdighet for oss
•   Erfaring/kompetanse byggeoppfølging og detaljprosjektering evt. erfaring med utførelse
     (anleggsgartnerpraksis el. tilsvarende) 
•   Ansvarsfull og systematisk tilnærming til sine oppgaver + faglig engasjement og humør 
•   Ønske om å jobbe som team og være en del av et tverrfaglig kontorfellesskap
•   Civil 3D eller Revit ferdigheter verdsettes høyt
•   Mulighet for snarlig tiltredelse er en fordel

Søknad sendes til Mari Bergset: mari@lolelandskap.no
Samtaler holdes løpende. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!