Feste Grenland AS Porsgrunn Søknadsfrist: 25.02.2019 www.feste.no

Landskapsarkitekt og arkitekt

Søker landskapsarkitekt og arkitekt med prosjekterfaring.

Feste Landskap/Arkitektur har kontorer i Porsgrunn, på Tolga og på Kapp. Vi har røtter 30 år tilbake og deltar til enhver tid i mange spennende prosjekter både lokalt og nasjonalt. Feste Grenland as har for tiden 10 ansatte.

Feste Grenland AS er et tverrfaglig kreativt miljø med 7 landskapsarkitekter og 3 arkitekter. Vi jobber med utgangspunkt i steders kvaliteter og særpreg; fra de små detaljene til de store linjene.

Vi ønsker å styrke fagmiljøet med personer som vil være med å utvikle kontoret videre. Faglig engasjement, selvstendig jobbing, god formidlings- og samarbeidsevne er kvaliteter vi prioriterer.

Feste Landskap/Arkitektur har en bred prosjektportefølje innen arealplanlegging, landskapsforming og arkitektur. Vi søker derfor fagpersoner som kan bidra med kunnskap og erfaring i våre felles diskusjoner. Tverrfaglig samarbeid prioriteres og etterstrebes i alle prosjekter.  

Landskapsarkitektene prosjekterer i Autodesk Map og Novapoint, mens arkitektene bruker Sketchup og Archicad. I tillegg benyttes Adobepakka i presentasjonssammenheng. Erfaring med noen av disse programmene er en fordel.   

Det er ønskelig å ansette både en landskapsarkitekt og en arkitekt i 2019. Både erfarne og mindre erfarne kandidater oppfordres til å søke. Innen landskapsfaget ønsker vi å utvide vår detaljprosjekteringskompetanse, mens arkitekturoppgavene vil variere fra mindre boligprosjekt til mer komplekse bygg.

Søknadsfrist 25.02.19, med fortløpende evaluering av søknader.
Tiltredelse våren 2019.

Kortfattet, skriftlig søknad med CV og referanser sendes til:

Feste Grenland AS
PB 120, 3901 Porsgrunn
e-postadresse: grenland@feste.no

Ved spørsmål, kontakt daglig leder
Lars Haakanes på tlf:  90897592