Feste Landskap/Arkitektur Porsgrunn Søknadsfrist: 31.12.2019 www.feste.no

Landskapsarkitekt og Arkitekt

Søker landskapsarkitekt og arkitekt med prosjekterfaring

Feste Landskap/Arkitektur har kontorer i Porsgrunn, Arendal, på Tolga og på Kapp. Vi har røtter 30 år tilbake og deltar til enhver tid i mange spennende prosjekter både lokalt og nasjonalt. Feste Grenland as har for tiden 13 ansatte. 

Feste Grenland AS er et tverrfaglig kreativt miljø med 9 landskapsarkitekter og 4 arkitekter. Vi jobber med utgangspunkt i steders kvaliteter og særpreg; fra de små detaljene til de store linjene. 

Vi ønsker å styrke fagmiljøet med personer som vil være med å utvikle kontoret videre. Faglig engasjement, selvstendig jobbing, god formidlings- og samarbeidsevne er kvaliteter vi prioriterer. 

Feste Grenland AS har en bred prosjektportefølje innen arealplanlegging, landskapsforming og arkitektur. Vi søker derfor fagpersoner som kan bidra med kunnskap og erfaring i våre felles diskusjoner. Tverrfaglig samarbeid prioriteres og etterstrebes i alle prosjekter.  

Prosjekteringsverktøyene vi benytter er Sketchup, Autocad, Novapoint, Civil3d og Archicad. I tillegg benyttes Adobepakka i presentasjonssammenheng. God visuell fremstillingsevne vil vektlegges. 

Det er ønskelig å ansette både en landskapsarkitekt og en arkitekt i 2019/20. Innen landskapsfaget ønsker vi å utvide vår detaljprosjekteringskompetanse. Både erfarne og mindre erfarne kandidater oppfordres til å søke landskapsarkitektstillingen. Til arkitektstillingen er det ønskelig at søker har 3-5års relevant arbeidserfaring, og god kjennskap til Archicad. Arbeidsoppgavene vil her variere fra mindre boligprosjekt til mer komplekse bygg. 

Søknadsfrist 31.12.19, med fortløpende evaluering av søknader. 

Kortfattet, skriftlig søknad med CV og referanser sendes til:

Feste Grenland AS
PB 120, 3901 Porsgrunn
e-postadresse: grenland@feste.no

Ved spørsmål, kontakt daglig leder
Lars Haakanes på tlf:  908 97 592