Pir II Trondheim www.pir2.no

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt til Pir II

Pir II er et velrennomert norsk arkitektkontor, etablert i 1994, med kontorer i Trondheim og Oslo. Vi har mer enn 50 medarbeidere og leverer alle typer arkitekttjenester: Prosjektering av bygg, interiører og landskap, miljø- og energirådgivning, prosjekteringsledelse, programmering, by- og stedsutvikling, arealplanlegging osv. 
Gjennom 25 år har Pir II markert seg som et nyskapende kontor som har levert prosjekter med velfungerende, identitetssterke og ofte overraskende løsninger. Vi inspireres av å skape merverdi for våre oppdragsgivere og av det samfunnsansvaret som følger et hvert arkitektoppdrag.

Pir II i Trondheim har i dag 3 interiørarkitekter og 20 arkitekter og planleggere. Vi ønsker nå å innlemme landskapsfaglig kompetanse på vårt kontor i Trondheim. Vi søker derfor medarbeider med høy fag- og miljøkompetanse, engasjement og samarbeidsevne. 

Engasjert og selvstendig landskapsarkitekt 
Pir II satser nå på et større og bredere miljø med landskapsarkitekter i Trondheim, i nært samarbeid med våre 7 landskapsarkitekter i Oslo. Vi søker å binde sammen stedlige kvaliteter og det bygde i våre prosjekter. Pir II landskapsarkitekter jobber med et vidt spekter av prosjekter i samarbeid med andre fag og andre kontorer.

Vi søker engasjert landskapsarkitekt som kan bidra til å bygge opp Pir II sin landskapssatsning i Trondheim, har evne til å jobbe selvstendig, til å være involvert i flere prosjekter samtidig og som er grundig og løsningsorientert.

Kontakt oss
Dersom dette er aktuelt for deg, send en skriftlig søknad med CV og utvalgte prosjekter og referanser. 
Søknad sendes firmapost@pir2.no så snart som mulig.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Tidligere erfaring og prosjektansvar vil bli vektlagt. 
Vi prosjekterer hovedsakelig i ArchiCad og Civil 3D (landskap). 

Ta gjerne kontakt med: Inger Johanne Rushfeldt (daglig leder), tlf. 464 47 913, eller Christine Gjermo (landskap), tlf. 971 99 714, for å høre mer om stillingen. Tiltredelse og betingelser etter nærmere avtale.

Mer om oss og prosjektene våre på www.pir2.no