COWI AS Oslo, Fredrikstad, Haugesund, Stavanger Hjemmeside

LANDSKAPSARKITEKT (Oslo, Fredrikstad, Haugesund og Stavanger)

Vil du være med å finne bærekraftige og grønne løsninger på hvordan vi bygger våre byer, bygder og infrastruktur? Hvordan vi kan designe landskap som er med på å redusere klimagassutslippene og konsekvensene av klimaendringen? Vi skaper løsningene bak fremtidens bærekraftige samfunn, og søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer. Derfor er vi avhengig av kunnskapsrike medarbeidere som utfordrer oss med nye ideer, perspektiver og kunnskap og som tør ta på seg nye utfordringer og ansvar. Vi søker nå landskapsarkitekt til Oslo, Fredrikstad, Haugesund og Stavanger- andre COWI kontorsteder kan også være aktuelt for den rette kandidaten.

VELKOMMEN TIL LANDSKAPSARKITEKTUR
Som vår nye landskapsarkitekt/landskapsingeniør blir du en del av avdeling for arealplanlegging og landskapsarkitektur som består av over 80 medarbeidere fordelt på fem kontorer nasjonalt. COWI satser tungt på en tverrfaglig tilnærming til morgendagens bærekraftig by- og regionutvikling. Her kan du samarbeide med samfunnsplanleggere, vann-, vei- og andre ingeniører, økonomer, arealplanleggere, plantevitere og naturforvaltere om å finne løsninger der miljø og mennesket står i sentrum.

Vi har et godt arbeidsmiljø med svært engasjerte medarbeidere, og jobber i et stort fagmiljø på tvers av seksjon og avdelinger med prosjekter i hele Norge. Til sammen utgjør vi et inkluderende, sosialt og et sterkt fagmiljø. For denne stillingen vil du bli en del av vårt globale team av eksperter. Dine hovedoppgaver vil være detaljprosjektering, faglig ansvar og disiplinledelse.

I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med:

 • Konseptutvikling, skisse- og forprosjekt, detaljprosjektering og byggeoppfølging
 • Fagansvar og prosjektlederansvar
 • Utvikling av blant annet flomsikring og blågrønne løsninger, samferdselsanlegg, parker- og byrom, nærmiljøanlegg, mulighetsstudier, mm.
 • 3D-modellering og visualisering
 • BREEAM
 • BIM-prosjektering
 • Beplantningsplaner og skjøtselsplaner
 • Markeds- og tilbudsarbeid

DIN KOMPETANSE. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider i tverrfaglige team og innen ulike forretningsområder. Vi deler av vår kunnskap med kunder og kolleger, og skaper gode relasjoner og verdifulle løsninger for våre kunder. Hos oss vil du bidra med din ekspertise, samt lære av våre mest erfarne kolleger.

For å lykkes og trives i denne stillingen har du egen drivkraft og engasjement, og et ønske om å være med å skape en mer bærekraftig framtid. Du er trent i kreative prosesser, og kan med utforskning, prøving og feiling jobbe selvstendig og i team med faglig tyngde. Det faller deg naturlig å bidra til et godt sosialt og faglig miljø!

I tillegg er det ønskelig med:

 • Utdannelse som landskapsarkitekt, landskapsingeniør eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring innen landskapsarkitektur med tverrfaglige prosjekter, gjerne fra rådgivende virksomhet
 • Erfaring med bruk av prosjekteringsverktøy som AutoCAD, Civil 3D og Revit
 • Driv til å skape muligheter, engasjement i marked- og tilbudsarbeid
 • Erfaring med BIM-prosjektering
 • God forretningsforståelse
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig.

HAR DU SPØRSMÅL?
Da kan du ta kontakt med Rekrutteringspartner Malin Adolfsen på tel. +47 96 91 27 27.

SLIK SØKER DU
Klikk på linken under og fortell hvorfor du er rett person for stillingen. Vi ser gjerne at du sender oss din søknad og CV så snart som mulig, ettersom rekrutteringsprosessen allerede har startet.

SØK HER

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. COWI tilbyr en spennende og dynamisk arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Som ansatt i COWI vil du selv være med på å forme din karriere og arbeidshverdag, gjennom en personlig utviklingsplan som utarbeides i samarbeid med din leder. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet. Videre kan vi tilby deg:

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter fra dag én
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Et godt arbeidsmiljø - det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et eget felleskap kalt «Ung i COWI» for deg under 34 år, hvor det blir arrangert sosiale turer og arrangementer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER
COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.