Kristiansand kommune Kristiansand Søknadsfrist: 01.12.2017 www.kristiansand.kommune.no

Landskapsarkitekt - Parkvesenet

Kristiansand kommune ønsker å styrke grøntkompetansen i teknisk sektor - Parkvesenet

Nye Kristiansand, bestående av Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal være i drift fra 1. januar 2020. Den nye storkommunen vil kunne gi mange nye og aktuelle arbeidsoppgaver hvor en som landskapsarkitekt kan få brukt sitt fagfelt på flere nivå.

Parkvesenet er organisert under teknisk sektor og har hovedansvar for planlegging og drift av kommunens grønnstruktur på alle plan. Vi er offensive og fremoverlente og ønsker derfor å styrke vår stab med en landskapsarkitekt som er kreativ og som kan være med på å skape gode offentlige uterom til beste for byen og for befolkningen.

Vi søker etter en ny medarbeider som har kjennskap til prosjektstyring og utvikling, og som har gode samarbeidsevner. Parkvesenet har mange prosjekter på tvers av sektorene og det vil derfor være meget viktig at søker kan formidle og utvikle vårt fag innenfor de oppgaver vi har. Vårt mål er å lage helhetlige, bærekraftige prosjekter med god design og økonomiske forsvarlige løsninger. Vi fokuserer på utvikling av det grønne, samtidig som materialbruk skal være solid og tilpasset prosjektet – slik at våre anlegg brukes av flest mulig og står seg over tid.

Arbeidsoppgaver

•    Være med i utviklingen av sentrale byrom, møteplasser, herunder gatebruksplan for Kvadraturen.     
•    Prosjektere og illustrere landskapsplaner for offentlige uterom.     
•    Lede prosjekter gjennom utredning, prosjektering, anbud/innkjøp og gjennomføring     
•    Budsjettere og utarbeide kalkyler for mulige prosjekter     
•    Saksbehandler

Kvalifikasjoner

•    Landskapsarkitekt på masternivå     
•    Det legges vekt på prosjektleder-/prosjekteringserfaring og IT-kunnskaper     
•    Beherske programvare som AutoCad/Novapoint eller tilsvarende.     
•    Det vil være en fordel å kunne visualisere og prosjektere i 3D.     
•    Evne og erfaring til å håndtere en portefølje av flere prosjekter samtidig     
•    God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Utdanningsnivå

•    Høyskole/universitet, Master grad

Personlige egenskaper

•    Være bidragsyter til godt samarbeidsklima og god dialog     
•    Selvstendig og initiativrik     
•    Ansvarsfull og pliktoppfyllende     
•    Evne til å jobbe systematisk og langsiktig

Språk

•    Norsk

Vi tilbyr
•    Varierte og utfordrende oppgaver og stor mulighet for faglig utvikling     
•    Godt faglig miljø og tverrfaglig samarbeid     
•    Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer     
•    Lønn etter avtale     
•    Kommunale pensjons- og forsikringsordninger     
•    Tiltredelse etter avtale
 
Kontaktinfo:
Aase Hørsdal
Parksjef
Tlf 952 16 186

Søk på stillingen

Les mer