​SLA Søknadsfrist: 31.01.2021 www.sla.dk

Landskapsarkitekt /​ Urban designer /​ Landskapsingeniør

Vil du bygge framtidens naturbaserte by?

SLA er en av Skandinavias ledende tegnestuer innen byplanlegging og landskapsarkitektur med en sterk kunstnerisk og internasjonal karakter. I Norge har vi har flere store prosjekter under realisering, og et kontor i stor utvikling og vekst. Vi søker derfor erfarne kollegaer med mot til å løfte disse prosjektene sammen med oss. Du brenner for høy kvalitet, tverrfaglig samarbeid og å skape gode naturbaserte landskaps- og byrom.

Du blir del av et ungt og internasjonalt miljø med 30 kollegaer sentralt i Hausmannsgate i Oslo. Du blir også en del av hele det danske SLA, med daglig fagutveksling og felles studieturer.

På grunn av stor arbeidsmengde innenfor prosjektering av komplekse byrom- og landskapsprosjekter ønsker vi å styrke vårt team på kontoret i Oslo:

•   Landskapsarkitekt til nytt regjeringskvartal 

SLA er partner i Team Urbis som jobber med det nye regjeringskvartalet i Oslo. Arbeidet foregår i et stort tverrfaglig team, på et eget prosjektkontor sentralt i byen. Som landskapsarkitekt i Team Urbis, kan din stemme og strek forme en stor del av Oslo sentrum i generasjoner. Du må trives med lange prosesser, mange interessenter og fag. I perioder med mindre arbeidstrykk, er det aktuelt at du involveres i andre prosjekter hos SLA. 

Vi forestiller oss at en ideell kollega har følgende kvalifikasjoner:
-    Utdannelse som landskapsarkitekt, arkitekt, urban designer eller landskapsingeniør med +7 års erfaring
-    Sikker formsans, erfaring med detaljprosjektering og gjennomføring
-    Interesse i å finne kreative, naturbaserte løsninger 
-    Gode BIM / 3D ferdigheter vil være en fordel (særlig Revit / Civil 3D). 
-    Svært gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
-    Alle medarbeidere i prosjektet må sikkerhetsklareres av norske myndigheter, og søkere til stillingen bør fortrinnsvis ha norsk statsborgerskap.

•   Prosjektleder / prosjekterende landskapsarkitekt 

Vi ser etter en engasjert medarbeider med bred prosjekteringserfaring og gode gjennomførings- og samarbeidsevner.

Vi forestiller oss at en ideell kollega har følgende kvalifikasjoner:  
-    Utdannelse som landskapsingeniør, landskapsarkitekt eller arkitekt med +7 års erfaring
-    Erfaring med detaljprosjektering, beskrivelse og gjennomføring
-    Jobber selvstendig og er vant til å kommunisere med samarbeidspartnere
-    Interesse i å finne kreative, naturbaserte løsninger 
-    Gode BIM / 3D ferdigheter vil være en fordel (særlig Revit / Civil 3D). 
-    Norsk / dansk språkkompetanse, både muntlig og skriftlig 

Høres dette ut som deg, så send søknad med CV og referanseprosjekter til oslo@sla.dk senest 31.01.2020. Samtaler holdes løpende. 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Kjersti Wikstrøm / kwi@sla.dk / 40047627

Vi gleder oss til å høre fra deg.

Kort om SLA
SLA er en av Skandinavias største tegnestuer innen byplanlegging- og landskapsarkitektur med prosjekter i flere land og i alle skalaer. SLA har over 110 ansatte på kontorer i København, Oslo og Aarhus. Kulturen på SLA er preget av et sterkt sammenhold og evig nysgjerrighet, kombinert med et høyt ambisjonsnivå og en stor grad av frihet. Våre prosjekter løser noen av tidens vanskeligste urbane problemer, mens de skaper herlighetsverdi og estetisk naturfølelse for alle. Les mere på www.sla.dk.