Lund+Slaatto Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 11.08.2019 www.lsa.no

Landskapsarkitekter

Lund+Slaatto søker landskapsarkitekter

Lund+Slaatto har et høyt ambisjonsnivå mht. å arbeide med og utvikle arkitekturprosjekt i hele spennet fra sted, byggverk til interiør. Vi har gjennom flere år bygget opp en meget kompetent interiøravdeling som fungerer som en integrert del av vår brede arkitektur-kompetanse/-satsing, og vi ønsker nå å gjøre det samme ved å inkludere landskapsarkitektur som en naturlig del av vår samlete kompetanse og virke.
 
Lund+Slaatto har for tiden mange interessante og utfordrende prosjekter, og vi opplever en stabil tilgang på nye oppdrag. Særlig har vi en sterk ambisjon om å i større grad integrere landskapsmessige vurderinger og grep i de aller tidligste fasene av vår prosjektering, slik at denne siden av våre arkitekturprosjekt blir utviklet sammen med selve byggverket, og slik at de innledende/ overordnete intensjonene naturlig kan videreutvikles og «foredles» i prosessen frem til ferdig bygget anlegg.
 
Vi ser for oss å starte opp den nye lark-avdelingen hos Lund+Slaatto med i første omgang to landskapsarkitekter, men planen er å utvide denne kapasiteten etter hvert. Hos Lund+Slaatto vil du altså få muligheten både til å jobbe med konkrete prosjekter med et faglig høyt ambisjonsnivå, og til å være med på å bygge opp et eget «delfag-miljø» innenfor et profesjonelt og velfungerende kontor. Vi søker personer med høyt faglig engasjement og evne til å jobbe selvstendig.
 
Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.
 
Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV, portfolie/ utvalgte prosjekteksempler og samt referanser sendes inn her.
Søknadsfrist 11. august. Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

 
Lund+Slaatto Arkitekter har ca 50 ansatte – sivilarkitekter, interiørarkitekter, egen IT-ansvarlig og flere arkitektpraktikanter. Vi holder til i lyse lokaler med utsikt over fjord, havn og by på Lossebalkongen ved Havnelageret sentralt i Oslo.

Lund+Slaatto sin ambisjon er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse. Arkitektur er først og fremst bygget virkelighet, og Lund+Slaatto er derfor spesielt opptatt av at prosjektets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket. Konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekter.

Lund+Slaatto Arkitekter arbeider kontinuerlig med å videreutvikle sin samlete kompetanse ved å skape et kreativt og faglig stimulerende arbeidsmiljø. Kontoret legger vekt både på utvikling av hver enkelt medarbeider og på hvordan internt samarbeid og samhandling stadig kan forbedres. Kontoret gjennomfører alle sine prosjekter som team-prosjekt, der alle involverte medarbeidere er delaktig i den faglige utviklingen av prosjektet. Selv om de ulike medarbeiderne har forskjellige oppgaver og ansvar innenfor et gitt prosjekt, legges det vekt på at alle får samme tilgang til viktig informasjon og tar del i de arkitektoniske diskusjonene omkring prosjektets utvikling.

Se gjerne mer om oss og prosjektene våre på www.lsa.no