UnionConsult Oslo, Drammen Søknadsfrist: 01.01.2018 www.unionconsult.no

Landskapsarkitekter

Vi søker landskapsarkitekter til våre kontorer i Oslo og Drammen

UnionConsult tar en stadig større andel av markedet, og vi har behov for å utvide vår LARK gruppe med flere rådgivere.

Vi ser etter deg som kan bidra med høy kompetanse, stort faglig ansvar og direkte påvirkning i en gruppe Landskapsarkitekter fordelt på flere lokasjoner.  Vi er 150 av landets beste rådgivere som ønsker å jobbe med deg, og vi ser frem til å ta imot deg i et nært knyttet fagmiljø der det er kort vei fra idé til handling. Du kan se frem til en hverdag med mange utfordrende og varierte oppgaver, i et sosialt og godt arbeidsmiljø. Vår hverdag er preget av stor takhøyde og vilje til innovasjon blant hyggelige kollegaer.

Hos oss vil du få muligheten til å arbeide med spennende prosjekter innen samferdsel og urbanisering i tillegg til tradisjonelle område og landskapsutformingsprosjekter. Sammen med ett sterkt tverrfaglig miljø innen plan, arkitektur, landskapsarkitektur, samferdsel og teknikk.

Arbeidsoppgaver:

•   Markedsarbeid og ledelse av våre oppdrag
•   Planlegging og detaljprosjektering av veger, gater, plasser og utomhusarealer på alle
     plannivå fra skisseprosjekter til detaljplaner
•   Arealplanlegging, utredninger og analyser
•   Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
•   3D-modellering
•   Detaljplaner for miljøgater, parker, idrettsanlegg, kirkegårder, veianlegg, massetak,
     lekeplasser, boligområder, m.m.
•   Landskapsanalyser for større landskapsinngrep
•   Stedsanalyser
•   Reguleringsplanarbeid
•   Konsekvensutredninger på ulike plannivå
•   Selvstendige formingsprosesser der du får hånd om hele prosjektet fra skisseprosjekt
     til utførelse

Ønskede kvalifikasjoner:

•   Selvstendig, kreativ og utadvendt person med gode samarbeidsevner
•   Bred erfaring og utdannelse som landskapsarkitekt, landskapsingeniør eller
     urban designer fra universitet/høyskole
•   Erfaring fra bruk av AutoCad/NovaPoint/Civil 3D er en fordel.
•   God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk
•   Faglig ambisiøs med gode analytiske evner

Vi tilbyr:
•   Spennende prosjekter i et tverrfaglig miljø
•   Jobb i et veletablert firma i stor vekst
•   Store faglige utfordringer med mulighet til å utvikle deg videre sammen med
     dyktige medarbeidere
•   Tverrfaglig miljø
•   Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
•   Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
•   Våre kontorer i Oslo og Drammen ligger i lyse og trivelig bygg.
•   Rette personer vil tilbys meget gode betingelser, og muligheten til å forme
     sin egen arbeidsdag i en bedrift i hurtig utvikling.

Vi vurderer søkere fortløpende og aktuelle kandidater vil høre fra oss innen kort tid.

CV og Søknad kan sendes til e-post

For mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med HR-Rådgiver Ingvild Skancke på telefon 45 25 89 22.

Tiltredelse etter avtale.

Les mer og søk på stillingen

UnionConsult er et tverrfaglig rådgivende ingeniørkontor med 150 dyktige rådgivere. Vår kjernekompetanse er rådgivning, prosjekt- og prosjekteringsledelse til offentlige og private bygg, anlegg- og eiendomsutviklere. Vi har tatt med oss engasjementet og de korte beslutningsveiene fra tiden da vi var et lite kontor, til dagens situasjon med tilgang til de samme ressurser og robusthet som de store kontorene. Vi er etablert med hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Brumunddal, Drammen, Fredrikstad, Grimstad, Hamar, Hønefoss, Lillehammer og Elverum.