Sandnes kommune Sandnes Søknadsfrist: 31.01.2019 www.sandnes.kommune.no

Leder for strategi og utvikling

Sandnes kommune søker leder for strategi og utvikling

Vi er på jakt etter en analytisk og utviklingsorientert person med kraft til å lede strategi- og utviklingsarbeidet innenfor tjenesteområdet Byutvikling og teknisk. Tjenesteområdet etableres i januar 2019, og har ansvaret for byutvikling og kommunal infrastruktur i Sandnes kommune, fra overordnede mål og strategier til utvikling, forvaltning og drift. Dette omfatter virksomhetene Samfunnsplan, Plan, Byggesak, Geodata, Prosjekt og avtaler, Vann, avløp og renovasjon, Park, idrett og vei, Bydrift og Byggdrift. Leder for strategi og utvikling vil ha en sentral rolle i å utvikle tjenesteområdet slik at byen og infrastruktur utvikles, forvaltes og driftes til det beste for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Leder for strategi og utvikling inngår i tjenesteområdets ledergruppe og rapporterer til kommunaldirektør.

Arbeidsoppgaver
•    Lede og koordinere arbeidet med å utvikle mål, strategi og planer for Byutvikling og teknisk
•    Være pådriver for forbedringsarbeide i Byutvikling og teknisk
•    Være pådriver for arbeidet med å kundeorientere Byutvikling og teknisk
•    Koordinere oppfølgingsoppgaver og tiltak som går på tvers av virksomhetene
•    Organisere ulike møtearenaer med eksterne og interne aktører
•    Koordinere økonomiplan-prosess
•    Representere tjenesteområde Byutvikling og teknisk og kommunaldirektør
•    Kommunikasjon med eksterne

Kvalifikasjoner

•    Utdanning på masternivå fra universitet/høyskole, fortrinnsvis innen
      ingeniør- eller økonomifag
•    Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
•    Erfaring med gjennomføring av endringsprosesser, inkludert digitalisering
•    Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, inkludert god kjennskap til
      og forståelse for politiske beslutningsprosesser.
•    Ønskelig med erfaring med kommunal forvaltning, inkludert plan og infrastruktur
•    Ønskelig med erfaring med utarbeidelse av saksdokumenter, inkludert politiske saker,
      presentasjoner og regneark med budsjettoppstillinger

Egenskaper
•    Du er kundeorientert
•    Du er analytisk med god problemløsningsevne
•    Du er strukturert med ryddig arbeidsmetodikk
•    Du bidrar til fremdrift og har stor arbeidskapasitet
•    Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
•    Du er trygg i nye situasjoner
•    Du er initiativrik og evner å arbeide selvstendig

Vi tilbyr
•    Stillingsbrøk: 100%
 
Spørsmål om stillingen rettes til: Leif Aarthun Ims, Kommunaldirektør. Telefon 904 11 383 eller Anja Elise Osaland, Rådgiver HR. Telefon 51 33 55 97 / 916 96 491

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Les mer og søk på stillingen

Sandnes i sentrum for fremtiden!
Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 7. største by med over 76 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. I Sandnes kommune skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning.