Sporstøl arkitekter AS Ålesund, Ulsteinvik Hjemmeside

Ledig stilling

Sporstøl Arkitekter AS vart etablert i 1991 og held til i Ulsteinvik, med eit avdelingskontor i Ålesund (Breivika).
Vi er i dag 15 tilsette; arkitektar, bygningsingeniørar og stab. Vi er medlem i Arkitektbedriftene, sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av NGBC

På grunn av aukande oppdragsmengde søker vi etter:

Arkitekt
Landskapsarkitekt
Ingeniør bygg

Kvalifikasjonar/kompetansekrav

Arkitekt: Master i Arkitektur, Sivilarkitekt.
Landskapsarkitekt: Master i Landskapsarkitektur
Ingeniør: Bachelor/Master Bygg, eller Fagteknisk utdanning Byggfag.
Vi bruker Autodesk sine programmer i vår prosjektering.

Våre ønsker for stillingene

  • Arbeidet vil i hovudsak vere prosjektering og oppfølging av bygg og uteareal og landskapsutforming, frå skisse til ferdig bygg
  • Minimum 5 års prosjekteringserfaring.
  • Viktig med god rolle- og prosessforståing, samt godt utvikla evne til samarbeid.
  • Kunne snakke og skrive norsk flytande.
  • Referanseperson.

Vi tilbyr

  • 100% stilling, lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordninger.
  • Gode vilkår for idé- og eigenutvikling i eit entusiastisk og tverrfagleg miljø.
  • Arbeidsstad Ulsteinvik eller Ålesund.

Kontakt

Skriftleg søknad med CV og attestar sendast til e-post. Søknader behandlast fortløpande.

Kontaktperson: Ingvill Arhaug Bovill ingvill@sporstol.no
Tlf: 938 44 248

www.sporstol.no