Lund+Slaatto Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 12.12.2021 Hjemmeside

LUND+SLAATTO SØKER ARKITEKTER!

Lund+Slaatto er et veletablert arkitektkontor med høye arkitektoniske ambisjoner. Vi har mange interessante og utfordrende prosjekter, og opplever for tiden økende oppdragsmengde. Vi søker derfor etter nye dyktige og engasjerte medarbeidere til kontoret. Vi ser primært etter arkitekter med sterke evner og talent til å jobbe med konseptutvikling og arkitektonisk utforming i tidlig fase (nyutdannede eller mer erfarne), men også arkitekter med erfaring fra detaljprosjektering og gjennomføring av prosjekter.

For alle stillingene gjelder at du må ha vilje og ønske om å jobbe på et ambisiøst kontor, og evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig, men også i nært samarbeid med både kontorets faglige ledelse og øvrige medarbeidere. Du må beherske norsk (/skandinavisk) språk muntlig og skriftlig. Våre hovedtegneprogrammer er ArchiCad og SketchUp, og god kjennskap til disse vil være en fordel, men er ikke et krav. Vi kan tilby utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV og portfolie/ utvalgte prosjekteksempler, samt referanser sendes inn her så snart som mulig og senest 12.12.21.

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

Lund+Slaatto sin ambisjon er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine skulpturale og romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse. Arkitektur er først og fremst bygget virkelighet, og Lund+Slaatto er derfor spesielt opptatt av at byggets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket. Konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekt.

Lund+Slaatto Arkitekter har ca 40 ansatte. I tillegg til sivilarkitekter har vi en interiøravdeling med fem interiørarkitekter, IT-ansvarlig og praktikanter. Vi holder til i lyse lokaler med utsikt over fjord, havn og by på Lossebalkongen ved Havnelageret sentralt i Oslo.

Se gjerne mer om oss og prosjektene våre på www.lsa.no