Lund+Slaatto Arkitekter Oslo Søknadsfrist: 09.10.2022 Hjemmeside

LUND+SLAATTO SØKER ARKITEKTER!

Lund+Slaatto er et arkitektkontor med høye arkitektoniske ambisjoner, og interessante og utfordrende prosjekter. Vi opplever for tiden økende oppdragsmengde, og søker derfor etter nye dyktige og engasjerte medarbeidere til kontoret!

Vi ser både etter arkitekter med noen års prosjekteringserfaring, og arkitekter med sterke evner og talent til å jobbe med konseptutvikling og arkitektonisk utforming i tidlig fase (nyutdannede eller noe mer erfarne). For stillingene gjelder at du må ha vilje og ønske om å jobbe på et ambisiøst kontor, til å ta ansvar og jobbe selvstendig, men også i nært samarbeid med både kontorets faglige ledelse og øvrige medarbeidere. Du må beherske norsk (/skandinavisk) språk muntlig og skriftlig. Våre hovedtegneprogrammer er ArchiCad og SketchUp, og god kjennskap til disse vil være en fordel, men er ikke et krav. Vi kan tilby utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV og portfolie/ utvalgte prosjekteksempler, samt referanser sendes inn HER så snart som mulig og senest 09.10.22.
Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

Lund+Slaatto sin ambisjon er å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter tilstrebes det å finne frem til et tydelig og unikt svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger. Lund+Slaatto er spesielt opptatt av at byggets arkitektoniske intensjoner gjennomføres helt frem til det ferdige byggverket, og konkrete detaljløsninger og materialvalg er helt sentrale temaer for kontorets ambisjoner om å skape helhetlige og kvalitetsfulle prosjekt.

Lund+Slaatto Arkitekter har ca 40 ansatte. I tillegg til sivilarkitekter har vi en interiøravdeling med fem interiørarkitekter, IT-ansvarlig og praktikanter. Vi holder til i lyse lokaler med utsikt over fjord, havn og by på Lossebalkongen ved Havnelageret sentralt i Oslo.

Se gjerne mer om oss og prosjektene våre på www.lsa.no