Norske arkitekters landsforbund (NAL) Oslo Søknadsfrist: 30.11.2017 www.arkitektur.no

Markeds- og salgsansvarlig

Norske arkitekters landsforbund (NAL) søker Markeds- og salgsansvarlig 
(1-årig engasjement med mulighet for fast ansettelse)

NAL trenger en dyktig markedsfører med interesse for organisasjonsarbeid og kunnskap om medlemsarbeid. Vi trenger en som er proaktiv, liker å ha mange jern i ilden, en som har blikket fremover og samtidig er operativ. I tillegg trenger vi en som er god på både skriftlig og muntlig fremføring.

Arbeidsoppgaver:

•    Ansvarlig for sponsorinntekter knyttet til NALs arrangementer
•    Salgs- og resultatansvar for annonsesalg i NALs kanaler og fagtidsskrifter Arkitektur N
      og Arkitektnytt og oppfølging av ekstern salgsagent
•    Kontakt og oppfølging av sponsorer/leverandører på egne arrangementer
      (i  hovedsak  materialtreff og Arkitekturdagen)
•    Optimalisere inntektsstrøm og bidra kreativt for å finne nye inntjeningsmuligheter
•    Utforme grafisk materiell som annonser og brosjyremateriell
•    Synliggjøring av NALs medlemstilbud og tjenester og bidra positivt på tvers av organisasjonen
•    Bidra i kommunikasjonsarbeid mot medlemmer og interessenter i NALs kanaler
•    Utarbeidelse av tekster til NALs digitale kanaler

Utdannelse, erfaring og kompetanse
•    Høyere utdanning, gjerne innen markedsføring og/eller salg, gjerne med noen års relevant arbeidserfaring.
•    Brennende engasjement for markedsføring/salg og gjerne med erfaring innenfor sponsorjobbing
      Bør kunne vise til dokumenterte resultater innenfor salg
•    Dyktig relasjonsbygger
•    Gode analytiske evner, og gjerne kjennskap til Google Analytics
•    Ha et godt visuelt blikk for utforming av grafisk materiell
•    God kjennskap til bruk av Photoshop, Indesign, samt bruk av Officepakken
•    Erfaring med publisering på sosiale medier og bruk av Facebook businessmanager.
      Gjerne erfaring knyttet til videoredigering
•    Meget gode formuleringsevner skriftlig og muntlig
•    Relevant erfaring kan veie opp for teoretisk bakgrunn.

VI kan tilby spennende arbeidsoppgaver, et hyggelig arbeidsmiljø og gode ansettelsesvilkår.

Søknadsfrist:  30. november 2017

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til e-post 

For mer informasjon om NAL og stillingen, ring markeds- og kommunikasjonsrådgiver Marthe Heir Stene, mobil 924 05 907 eller administrerende direktør Kari Bucher, mobil 932 17 291.  

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har cirka 4300 medlemmer. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. NAL er en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstakere. NALs administrasjon består av 30 årsverk. Markeds- og kommunikasjonsavdelingen består av fire personer og ledes av Kommunikasjonssjef.